KONYA BOŞANMA AVUKATI

Konya boşanma avukatı ücretleri 2023, her yıl Konya Barosu tarafından belirlenmektedir. 2023 Konya Boşanma Avukatı Ücretleri için için Hasan Basri Sarı Hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Konya boşanma avukatı çalışmaları, Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosu’nun boşanma hukuku alanında deneyimli avukatları tarafından sürdürülmektedir.

Aşağıda Konya boşanma avukat faaliyetlerinden, Konya boşanma avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden bahsettik ve sık sorulan soruları yanıtladık. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Konya Boşanma Avukatı

Konya Hukuk Konya Boşanma Avukatı Faaliyetleri

Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosu boşanma avukatları, Konya Mecidiyeköy ofisinden, Konya’da bulunan tüm aile mahkemelerinde ve boşanma hukuku ile ilgili mercilerde müvekkillerine avukatlık hizmeti sunar. Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosu Konya boşanma avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekildedir:

 • Çekişmeli boşanma davaları öncesi hukuki ön hazırlık, davanın açılması ve sürdürülmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davalarında protokol ve dava dilekçesinin hazırlanması, boşanma sonrası kararın kesinleştirilmesi ve icrası,
 • Nafaka davalarının açılması, sürdürülmesi, ödenmeyen nafakanın icrası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davasının açılması, mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbir alınması,
 • Evlilik sözleşmesi vb. aile hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Aile konutu şerhinin konulması, aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davalarının açılması,
 • Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 sayılı yasa tedbirlerinin alınması,
 • Vesayet davalarının açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Nişan bozma nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi,
 • Yabancıların boşanma davaları ve sürecin tamamlanması, yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Müşterek çocuğun yurtdışına çıkış izni,
 • Evlenmeye izin ve iddet süresinin kaldırılması davalarının açılması ve takibi,
 • Soybağının reddi, babalık, tanıma, evlat edinme vb. davaların açılması ve takibi,
 • Velayetin değiştirilmesi davasının açılması ve takibi, kişisel ilişki veya velayet konusunda çocuk teslim edilmediğinde çocuk teslimi icra işlemleri,
 • vb. aile hukukundan kaynaklı tüm davaların ve hukuki işlerin takibi Konya boşanma avukatı çalışmaları arasında yer alır.

Konya Boşanma Avukatı Ücreti 2023
2023 Konya boşanma avukatı ücretleri, müvekkil ile Konya avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Ancak burada Konya Barosu tavsiye edilen ücret tarifesi öne çıkar. Genellikle Baro tarifesine göre bir ücret belirlenir. Ancak bu tarife tavsiye niteliğindedir. Yani kesin bir bağlayıcılığı yoktur.

Somut uyuşmazlığın zorluğu-kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlemlerin çeşitliliği, dava değeri vb. unsrular gözönünde bulundurulur ve kimi zaman İstanbuk Barosu tarifesinde yer alan rakamdan daha fazla kimi zamansa tarifeden daha az bir ücrette anlaşılır.

Konya Barosu 2022 boşanma avukatı ücreti, tavsiye edilen tarifede şu şekilde yer almıştır:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI, 2023 KONYA BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ,
Aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası, …….. TL’den az olmamak üzere, dava değerinin %15’i,
Boşanmanın tanınması ve tenfizi, …….. TL (tanıma), …….. TL (tenfiz),
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kadlırılması davaları, ……..TL,
Nişan bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat ve hediyelerin iadesi davaları, 12.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u,
Anlaşmalı boşanma davası, …….. TL,
Çekişmeli boşanma davası, …….. TL,
Maddi ve manevi tazminat istemli çekişmeli boşanma davası, 19.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Soybağının reddi ve babalık davaları, …….. TL,
Nafaka davaları, …….. TL,
Evlat edinme davası, …….. TL,
Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 tedbirleri, …….. TL,
Nafaka icra takibi, …….. TL’den az olmamak üzere alacak miktarının %10’u,
Çocuk teslimi icrası, …….. TL.
Konya Boşanma Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Yukarıda Konya boşanma avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyetlerine yer verdik. Bunun yanında sık sorulan soruları da yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Konya’da Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Konya’da anlaşmalı boşanma davaları 1 hafta ile 1 ay arasında değişen sürelerde tamamlanır. Bazı istisnai hallerde tebligat problemi yaşanıyorsa süreç birkaç ay uzayabilir.

Konya’da çekişmeli boşanma davaları 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanır. Burada da mal paylaşımı, delil incelemesi, keşif vb. unsurlar süreyi uzatabileceği gibi kısaltabilir de.

Konya’da boşanma avukat yardımı almak, zamansal olarak olumlu sonuç doğurur.

Konya’da 2023 Boşanma Davaları Masrafları Ne Kadardır?

Konya’da boşanma davası masrafları genel olarak şunlardır:

Başvurma Harcı: …….. TL,
Peşin Harç: …….. TL,
Boşanma Gider Avansı: …….. TL,
Vekalet Harcı: …….. TL,
Vekalet Pulu: …….. TL,
Keşif Gideri: …….. TL,
Bilirkişi Gideri: …….. TL (bazı özel hallerde değişebilir),
İstinaf Başvuru Harcı: …….. TL,
İstinaf Karar Harcı: …….. TL,
İstinaf Avansı: …….. TL,
Adli Tıp İncelemesi (Soybağı Davaları İçin): …….. TL (DNA incelemesi yapılacak kişi başı).

Bunların hepsi Konya boşanma davasının henüz başında toplu olarak gerekmez. Süreç içerisinde gerekli aşamalarda mahkeme talep ettikçe mahkemeye ödenir. Sayılan bazı masraf kalemine gerek kalmayabilir.

Konya Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Konya boşanma avukatı ücreti, müvekkil ile Konya avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Konya boşanma avukatı ücretine etki eden unsurlar; Konya Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi, işin kapsamı, dava değeri, zorluğu – kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği vb. unsurlar şeklinde sıralanabilir.

Konya Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zamana Ödenir?

Konya boşanma avukatı ücreti çoğunlukla işin başında peşin olarak ödenir. Ancak kimi hallerde taksitler halinde yahut işin başında bir kısmını peşin işin sonunda ise belirli bir yüzde şeklinde anlaşılabilir. Burada net bir bilgi edinmek adına Konya boşanma avukatına sormakta yarar vardır.

Konya Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Konya boşanma avukatı tabiri, avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar tarafından kullanılmaz. Bu tür bir adlandırma doğru da değildir. Bu daha çok halk arasında bir kullanımdır.

Ancak uygulamada, boşanma alanında uzmanlaşmış, deneyimini bu alanda kurmuş Konya avukatlarına Konya en iyi boşanma avukatı denmektedir. Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana boşanma hukuku alanında çok yoğun çalışma yapmaktadır.

Konya’da Boşanma Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Konya’da boşanma hukuku davaları aile mahkemelerinin görev alanı içine girer. Bu nedenle aile mahkemesi görevlidir. Bununla birlikte genel olarak Konya’da boşanma hukuku davalarına bakan yargı yerlerini şu şekilde tablolaştırabiliriz:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI, İLGİLİ İZMİR MERCİİ
Boşanma Hukuku Davaları (boşanma, velayet, soybağı vs. tamamı), Konya Aile Mahkemeleri,
Nafaka İcra Takibi, Konya İcra daireleri,
Nafaka Ödememeden Ötürü Tazyik Hapsi Davası, Konya İcra Ceza Mahkemeleri,
Çocuk Teslimi, Konya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri.

Konya Boşanma Avukatı Nasıl Çalışır?

Konya boşanma avukatı, Konya’da görülen boşanma hukuku uyuşmazlıklarında çok önemli bir yere sahiptir. Genel olarak Konya boşanma avukatı çalışmalarını şu şekilde gösterebiliriz;

 • Konya’da boşanma davası açılacağı zaman tespit edilmesi gereken önemli meseleler vardır. Örneğin görevli ve yetkili mahkeme, delillerin hukuka uygunluğu ve kusur isnadına yeterliliği, isnadları hukuki zeminde öne sürme, tanıkların belirlenmesi, tebirlerin zamanında alınması ve icrası, vb. unsurlar Konya boşanma avukatı tarafından dava açılmadan önce gerçekleştirilir.
 • Boşanma dava dilekçesi, cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri, delil dilekçeleri, tanık anlatımlarına karşı beyan dilekçeleri, tedbir talep dilekçeleri vs. boşanma davasının en önemli unsurudur. Her ne kadar duruşmalar yapılsa da iskelet dilekçeler üzerine kurulur. Bu dilekçeler gelişigüzel hazırlandığı zaman kişinin haklı iken haksız çıkması çok muhtemeldir. Konya boşanma avukatı bu dilekçeleri, Yargıtay kararları ve yasal düzenlemeler uyarınca hazırlar.
 • Davada duruşmalar da oldukça önemlidir. Zira tanıklara soru sorulur, karşı tarafa sorular sorulur, dilekçelere esas olan anlatımlar sözlü olarak özetlenir.
 • Ara kararların ve nihai kararın icrası da gene Konya boşanma avukatı tarafından etkin bir şekilde takip edilir.
 • Ayrıca haksız kararların istinaf ve temyiz edilmesi söz konusu olabilir. İstinaf ve temyiz merciileri duruşma yapmayacağı için hem ilk dilekçeler hem de istinaf ve temyiz dilekçeleri bu anlamda önem taşır.
 • Bu anlatılanlar, yukarıda yer verdiğimiz diğer aile hukuku davalarının tamamı için geçerlidir. Hepsi için Konya boşanma avukatı yardımı alınmalıdır.
 • Gene icrai işlemler; çocuk teslimi, nafaka icrası vs. önem taşır. Zaten yavaş çalışan icra dairelerinde bu tür özel nitelikli işlemlerin icra edilebilir olması için yakından takip gerekmektedir.
 • Konya boşanma avukatı çalışmaları sadece bunlarla sınırlı değildir. Bunun yanında boşanma hukukunun çeşitli alanlarında faaliyet gösterilir.

Boşanma Avukatının Önemi

Yukarıda Konya boşanma avukatı ücretleri, iletişim bilgileri ve en iyi boşanma avukatı meselesine değindik.

Yukarıda sayılan tüm hukuki süreçler, boşanma hukukunda tecrübeli ve uzmanlaşmış avukatlar tarafından sürdürülmesi gereken gereken işlemlerdir. Dolayısıyla Konya boşanma avukatından yardım almadan hareket edilirse telafisi güç zararlara neden olunabilir

Bu nedenle sürecin en başından itibaren Konya hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.