Avukat,  Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Boşanma Hukuku,  Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

ŞİRKETLER HUKUKU VE ŞİRKET TÜRLERİ

Şahıs Şirketleri
Sermaye Şirketleri
1-Adi Ortaklık1-Anonim Şirket
2-Kollektif Şirket2-Limited Şirket
3-Adi Komandit Şirket3-Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Adi OrtaklıkEn az 2 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir
Anonim ŞirketEn az 1 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir
Limited Şirket
En az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.
Kollektif Şirket
En az 2 gerçek kişi tarafından kurulabilir.
Adi Komandit Şirket
En az 1 komandite ve 1 komanditer olmak üzere 2 ortakla kurulabilir. Komandite ortağın gerçek kişi olması gerekirken; komanditer ortak, gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
En az 5 komandite + komanditer ortak tarafından kurulabilir.
Kooperatif
En az 7 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir
Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır.Şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmaktadır.
Adi ortaklığın dava ehliyeti yoktur. Bu nedenle, ortaklığın mahkemede taraf olması mümkün değildir. Dava, tüm ortaklara yöneltilmelidir ve ortaklar arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır.Şirket, tüzel kişiliğe haiz olduğu için dava ehliyeti de bulunmaktadır.
Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmaması nedeniyle, bir malvarlığının bulunması da mümkün değildir. Ortaklığa getirilen mallara ortaklar, elbirliği şeklinde malik olurlar.Şirketlerin, kendi malvarlığı değerleri bulunmaktadır.
Adi ortaklığın, bir yerleşim yeri adresi de yoktur.Şirketlerin, yerleşim yeri adresleri bulunmaktadır.
Adi ortaklıkta ortaklar, ortaklık alacaklılarına karşı tüm malvarlıkları ile sınırsız ve müteselsil sorumludurlar.
Ortakların, şirket alacaklılarına karşı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Ortaklar, yalnızca şirkete karşı sorumludurlar.
ŞAHIS ŞİRKETLERİ
SERMAYE ŞİRKETLERİ
1-Ortaklar, şirket borçlarından dolayı tüm malvarlıkları ile sınırsız ve müteselsil sorumludurlar.
Ortakların, şirket alacaklılarına karşı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Ortaklar, yalnızca şirkete karşı sorumludurlar.
2-Asgari sermaye şartı yoktur.
Asgari sermaye şartı vardır.
3-Şirkete yeni ortak girmesi, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi anlamına geldiğinden tüm ortakların onayına bağlıdır.
Şirkete yeni bir ortağın girmesi, şirket sözleşmesini değiştirmez.
4-Ayrılan ortak, ayrılma akçesini de alır. Ancak bu şirketlerde pay devri yapılması mümkün değildir.
Anonim şirketlerde ortaklıktan ayrılma , sadece pay devri şeklinde mümkündür.
Limited şirketlerde ise, ortağın şahıs şirketlerinde olduğu gibi ayrılma akçesini alarak çıkması mümkündür.
5-Her ortak, kar ve zarar oranına eşit olarak katılır ve her ortak bir oy hakkına sahiptir.
Ortaklar, şirketin zararına katılmazlar. Zira zarar, şirket tüzel kişiliğine aittir. Ayrıca her ortak, sermayesi oranında kara katılır. Aynı şekilde, oy hakkı da sermaye oranına göre belirlenmektedir.
6-Ortakların sınırsız denetim hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, ortaklar arasında rekabet yasağı söz konusu olmaktadır.
Anonim şirketler de rekabet yasağı, yalnızca yönetim kurulu üyeleri açısından söz konusu olmaktadır. Limited şirketlerde ise, müdürler rekabet yasağı kapsamındadırlar.
7-Her bir ortak, diğer bir ortağın şirketten çıkarılması için dava açabileceği gibi, şirketin feshi için dava açması da mümkündür.
Anonim şirketlerde, haklı nedenlere dayanılarak ortağın şirketten çıkarılması mümkün değildir. Ortağın çıkarılmasının tek yolu, ortağın ‘ıskat’ edilmesidir. Iskat ise, yalnızca ortağın sermaye borcunu ödememesinden kaynaklanabilecektir. Başka bir sebebe, dayanılarak ortağın ıskat edilmesi mümkün değildir.
Limited şirketlerde ise, her ortağın fesih davası açma hakkı bulunmaktadır.

ŞİRKETLER HUKUKU KAPSAMINDA; ŞİRKET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ, ŞİRKETİN UNSURLARI, ŞİRKETLERİN ADİ ORTAKLIKTAN FARKLARI, SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE ŞAHIS ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ FARKLAR VE ŞİRKETLER HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARA İLİŞKİN HUSUSLARDA DAHA DETAYLI BİLGİ VE DANIŞMANLIK İÇİN HBS HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU EKİBİMİZLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ..