Anlaşmalı Boşanma Hukuku ve Çekişmeli Boşanma Hukuku için Boşanma Davaları için Boşanma Hukuku olarak hizmet veriyoruz.

Aile mahkemeleri boşanma alanlarında görevli olan mahkemelerdir. Asliye hukuk mahkemeleri Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev yapar. Tarafların son altı ay beraber yaşadıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerde görev yapan mahkeme ise yetkili mahkemelerdir. Yetkili mahkemeler evlilik birliğini bitirmek isteyen tarafların boşanma davası için başvuruda bulunacakları, tarafların birlikte yaşadıkları ve ikametgahlarının bulunduğu yerde görev yapmakla yükümlü mahkemelerdir. Çekişmeli ve Anlaşmalı mahkemeler olmak üzere boşanma davaları ikiye ayrılır.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

‘da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile tarafların karşılıklı anlaşarak karar vermeleri ile açılan boşanma davalarının, çekişmeli boşanma davalarından farkı her iki tarafından karşılıklı anlaşıp karar vermesi ile bu davayı açmalarıdır. Tarafların bu davaları açabilmesi için bir yıldır evli olmaları, tazminat, nafaka, velayet gibi konularda protokol imzalamış ve anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bir yılı doldurmayan taraflar anlaşmalı boşanma davasında bulunamazlar. Tarafların duruşmaya katılıp duruşmada boşanmak istediklerini dile getirmeleri gerekir. İlk celsede boşanmanın gerçekleşebilmesi için tüm şartların yerine getirilmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

‘da çekişmeli boşanma davaları evlilik birliğinin sarsılmış olması sebebine dayanır. Eşler arasında şiddetli ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik ya da anlaşmazlık bulunması evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması demektir. Boşanma davalarının %90’lık bir kısmı bu nedene bağlıdır. Hakim geçimsizliğin bu derece şiddetli olup olmadığını saptayıp takdir edecek olan kişidir. Bilimsel ve yargısal içtihatlardan yararlanarak hangi olay veya olguların eşler arasında boşanmayı gerektirecek kadar şiddetli ve ciddi geçimsizlik yaratabileceğini belirler. Örneğin eşe hakaret ederek başkasının yanında küçük düşürme, orak yaşamı tehlikeye atacak kadar büyük kıskançlıklar bu sebeplere örnek olarak verilebilir.

‘da Boşanma Davalarında Kusur eşler arasındaki ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış olan evliliklerde boşanma da kusurlu taraf aranmaksızın her iki tarafta Boşanma Hukuku aracılığıyla boşanma davası açabilme hakkına sahiptir. Boşanma davalarında kusurlu taraf aranmaz. Evlilik birliğinde eşlerden biri kusurlu olsa da boşanma davası açılabilecektir. Dava açabilme hakkı her iki tarafa da verilmiştir. Bu nedenle evlilik birliğinin sarsılması kusura dayanan boşanma sebepleri arasında sayılmaz.

Boşanma Hukuku için iletişim sayfamızdan Avukat Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosunu arayabilirsiniz.