BOŞANMA KARARLARININ TANIMA ve TENFİZİ

BOŞANMA KARARLARINDA TANIMA Tanıma ve Tenfizin ne olduğunu, bu davanın hangi durumlarda açılması gerektiğini, Ön ve Esas şartları, Görevli ve Yetkili Mahkemeleri, Teminat şartını ve Bunlara ilişkin emsal Yargıtay kararlarını ; Tanıma ve Tenfiz Davaları Makalemizde detaylarıyla birlikte açıklamıştık. Tekrara Devamını Oku

TANIMA & TENFİZ DAVALARI

TANIMA ve TENFİZ NEDİR? TANIMA;Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir hükmün ülkemizde de geçerli olmasının sağlanmasıdır. Zira bir yabancı devlet mahkemelerinde verilen hüküm yalnızca o ülkede geçerli olur. Söz konusu mahkeme hükmünün ülkemizde de geçerli olabilmesi ‘tanıma’ prosedürü Devamını Oku

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI ve DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI TRAFİK KAZASI NEDİR ?Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana, ağaca veya herhangi başka bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir. Trafik kazaları genellikle yaralanma, ölüm ya da Devamını Oku

TRAFİK KAZALARI ve TRAFİK KAZLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK İŞLETEN KAVRAMI ve İŞLETENİN SORUMLULUĞU İşleten ARACIN SAHİBİ VEYA MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIN ALAN SİCİLDE ALICI GÖZÜKEN kişi veya aracı uzun süreli olarak kiralayan veya aracı ariyet ve rehin olarak bulunduran kişidir.İşleten : Araç sahibi olan veya Devamını Oku

BABALIK DAVASI

BABALIK DAVASI Babalık davasını açıklamadan önce konunun daha anlaşılır olabilmesi için ana-baba ile çocuk arasında soybağının hangi şekillerde kurulduğunu kısa bir açıklamakta fayda var. Soybağının Kurulması;Medeni Kanunumuzun 282. Maddesine göre;“Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. ( çocuğun evilik birliği Devamını Oku

İŞÇİLİK ALACAKLARI & İŞÇİ HAKLARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI İş kanuna göre işçi sıfatına haziz olan kişilerin işveren bünyesinde yaptıkları çalışma karşılığında haketmiş oldukları alacak hakları mevcuttur. Makalemizin konusu işçilik sıfatına haiz olarak verilen hizmet karşılığında hak edilen alacak kalemleridir. 1-MAAŞ ALACAĞI İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret Devamını Oku

TANIMA & TANIMANIN İPTALİ DAVALARI

TANIMA ve TANIMANIN İPTALİ DAVASI TANIMA DAVASI Tanıma; evlilik dışı doğan bir çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulmasıdır. Tanıma, geçmişe etkili kurucu yenilik doğuran tek taraflı bir hukuki işlemdir. Yani çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Devamını Oku

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davası; çocuğun nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda açılacak davadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, Devamını Oku

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Soybağının reddi; baba ile çocuk arasındaki geçerli olan babalık karinesinin bozucu yenilikdoğuran dava niteliğinde olan soybağının reddi davası yoluyla çürütülerek, böylece çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder . SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Bugün ki makalemizin Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE AÇILAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE AÇILAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI Muris Muvazaası açılacak tapu iptal tescil davaları ülkemiz en sık görülen dava türlerinden biridir. Genellikle muvazaalı yapılan işlemler neticesinde mirasçıların bir kısmı mirastan mahrum bırakılmak istenmektedir. Bu sebeple yapılan muvazaalı işlemlere Devamını Oku

İDARE HUKUKU ve İDARİ YARGIDA İPTAL & TAM YARGI DAVALARI

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır İDARİ DAVALAR VE İDARİ DAVA TÜRLERİ İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı Devamını Oku

İŞ DAVALARI & ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI

İŞ HUKUKU & ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Öncelikle iki görselle konuyu özetleyelim; İş hukukunda sıklıkla kullanılan terimleri tanımlamakta fayda var;İŞÇİ ?Bir iş Devamını Oku

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN DAVALAR ve SİGORTANIN SORUMLULUĞU

Trafik sigortası ile meydana gelen trafik kazalarının en azından maddi zararlarını biraz olsun gidermek amaçlanmıştır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası ile belirlenmiş şartlar çerçevesinde meydana gelen kazalardan doğacak tazminatı, sigorta limiti dâhilinde sigortacı karşılar. Bu sayede hem zarargören sigortalı hem de Devamını Oku

TENKİS DAVASI

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır. Tenkis davasının konusunu, saklı payları ihlal eden ölüme bağlı tasarruflar ile kanunda belirtilen sağlar arası tasarruflar oluşturur.

ZİMMET SUÇU (TCK m. 247-249)

Zimmet suçu, kamu görevlilerinin görevleri gereği zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetmek sorumluluğunda olduğu mallar üzerinde görevine aykırı şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin ya da tanıdığı başka birinin zimmetine geçirmesidir. Zimmet suçu Türk Ceza Kanunu’nun 247,248 ve 249. Maddelerinde düzenlenmiştir.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( TCK m. 235 ) NEDİR ? Fesat karıştırma, kişinin kendisine menfaat sağlamak maksadıyla devlet adına yapılan alım, satım ve yapım ihalelerinde hile, desise, tehdit, şiddet veya cebir gibi yollara başvurması şeklinde tanımlanmaktadır. İhaleye katılmak isteyen veya Devamını Oku

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

PARADA SAHTECİLİK  ( TCK m. 197 ) NEDİR ? Halk arasında Kalpazanlık olarak da nitelendirilen parada sahtecilik suçu, kamu güvenliği sağlama amacı taşımaktadır. Parada sahtecilik suçunda suçla korunmak istenen hukukî değer kamu güveni iken, suçun konusu “memlekette ya da yabancı Devamını Oku

İFTİRA SUÇU

İFTİRA ( TCK m. 267-269 ) NEDİR? İftira, herhangi bir kimsenin, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir Devamını Oku

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( TCK m. 257 ) NEDİR ? Görevi Kötüye Kullanma Suçu, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi tarafından işlenen fiillerdir. Yargıtay’a göre ““Bu suçun oluşması için Devamını Oku

RÜŞVET SUÇU

Rüşvet suçu, kanunumuzda ‘kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Rüşvet, herhangi bir kimse tarafından bir kamu görevlisine haksız ve hukuka aykırı bir şekilde bir işin yapılması ya da yapılmaması için bir menfaat vaat edilmesi ve kamu görevlisinin bu menfaat doğrultusunda hareket etmesidir.

İRTİKAP SUÇU

İRTİKAP ( TCK m. 250 ) NEDİR ? İrtikap, Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir. İrtikap suçu, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatabın haklı bir işini hiç veya gereği gibi yapmayacağından bahisle kendisine veya yönlendireceği Devamını Oku

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK ( TCK m. 241 ) NEDİR? Tefecilik suçu kanunumuzda topluma karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir. Tefecilik, belirli bir zamana kadar vade ile herhangi bir kimseye faizle borç para verilmesidir. Bu suçun konusu yalnızca paradır. Paranın Türk Lirası (TL) veya yabancı Devamını Oku

HAKARET SUÇU

HAKARET ( TCK m. 125-131 ) NEDİR? Hakaret, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek bir fiil, olgu, yakıştırma veya söz olarak tanımlanmaktadır. Kanunumuzda ‘ Şerefe Karşı Suçlar’ kapsamında düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını Devamını Oku

İŞKENCE SUÇU

İŞKENCE ( TCK m. 94-95 ) NEDİR ? İşkence, bir kamu görevlisi tarafından sistematik ve belli bir sürece yayılan fiillerle herhangi bir kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına Devamını Oku

MÜSTEHCENLİK SUÇU

 MÜSTEHCENLİK (TCK m.226) NEDİR? Müstehcen kavramı, açık saçık, edebe aykırı ve yakışıksız bir durumu ifade etmektedir. Müstehcen, ahlak ve edebe aykırı olan ve cinsel özellikler taşıyan demektir. Müstehcen sıfatı erotik veya pornografik içerikleri ifade etmektedir. Müstehcenlik ile kanun koyucu, genel Devamını Oku

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME ve ÜYE OLMA

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME ve ÜYE OLMA (TCK m. 220- 221) NEDİR ? Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçu, en az üç kişinin, suç işlemeye elverişli araç ve gereçlerle, hiyerarşik ( emir-talimat ilişkisi) bir düzen içerisinde suç işlemek Devamını Oku

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( TCK m. 204) NEDİR ? Resmi Belgede Sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 204. Maddesinde düzenlenmiştir. Evrakta sahtecilik suçlarının hukuki konusu kamu güvenidir. Belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgeye ekleme yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi Devamını Oku

HİLELİ İFLAS / TAKSİRLİ İFLAS

HİLELİ İFLAS (TCK m. 161-162) NEDİR ? Hİleli İflas ve Taksirli İflas Türk Ceza Kanunu’nun 161. ve 162. maddelerinde düzenlenmiştir. Failin, bir ticari faaliyet bağlamında malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmasıdır. Ancak, kişinin bu tasarruflar nedeniyle cezalandırılabilmesi için, iflasa karar Devamını Oku

KONUT DOKUNULMAZLIĞIN İHLALİ

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m. 116) KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ NEDİR ? Konut dokunulmazlığının ihlali, kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve yuvasındaki yaşamının sulh ve selametle cereyanı için var olması gerekli güvenlik duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir. Bireylere karşı işlenen ve Devamını Oku

ŞANTAJ SUÇU

ŞANTAJ SUÇU ( TCK m. 107 ) ŞANTAJ NEDİR ? Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesinde düzenlenmiştir. Şantaj , failin kendisine veya bir başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, mağdura maddi manevi konularda zarar verebilecek hususların açıklanacağını isnat etmesidir. Devamını Oku

MALPRAKTİS DAVALARI/ HEKİM HATASI

MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVALARI HUKUKU MALPRAKTİS NEDİR? Hukukumuz Malpraktis (hekim hatası) durumlarında hastaların zarar görme halini güvence altına almıştır. Malpraktis“hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmıştır. Malpraktis, özen Devamını Oku

UYUŞTURUCU KULLANMA

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak (TCK m.191) Nedir ve Nasıl İşlenir? Kişinin kendi rızası ile kişisel kullanımı amacıyla uyuşturucu ve/veya uyarıcı maddeyi ( eroin, kokain, morfin, Devamını Oku

UYUŞTURUCU TİCARETİ

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADE İMAL VE TİCARETİ ( m. 188 ) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Topluma Karşı Suçlar” Üçüncü Kısmının “Kamunun Sağlığına Karsı Suçlar” bölümünün 188. Maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal Devamını Oku

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

                        ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU Cinsel İstismar Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde düzenlenmiştir. İstismar kelimesinin tanımı Birleşmiş Milletler tarafından “zor kullanımıyla ya da eşit olmayan veya zorlayıcı koşullarda, cinsel Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

İş Kazaları Davaları ve İş Kazası

İŞ KAZALARI DAVALARI VE İŞ KAZASI İŞ KAZASI NEDİR ? İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü sırasında gerçekleşen, işçinin ölümüne veya beden bütünlüğünün ihlaline yol açan olaydır. İşçinin ölümü veya yaralanması ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle işverenlerin tazminat sorumluluğu gündeme Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Yargıtay Kararları Kapsamında Hakaret Sayılmayan Kelimeler

YARGITAY KARARLARI KAPSAMINDA HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER Allahsız, Hanzo, Ateist, Çingene, Çapulcu, Yobaz, Anarjist, Ajan, Zibidi, Kel, Kelaynak, Menopozlu, Yandaş, Asalak, Arsız, Adam Ol, Bacaksız, Basiretsiz, Bunak, Cacık, Cazgır, Cimri, Kütük, Adamlık Öğren, Adi,  Dangalak, Dalkavuk, Faşist, Gavur, Görmemiş, Görgüsüz, Allah Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

2023 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi

2023 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi Aşağıda yer alan tavsiye niteliğinde en az ücret tarifesi, Barosu Yönetim Kurulunca kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlara duyurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu tarife, Barosu Başkanlığınca avukat-müvekkil arasında belirlenecek akdi vekalet ücreti için tavsiye Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Hukuku Ücretleri 2023

Boşanma Hukuku Ücreti Nasıl Belirlenir? Boşanma Hukuku, müvekkilinden talep edeceği ücreti harcayacağı emek ve zamanına göre belirlemektedir. Her davada olduğu gibi Boşanma Hukuku da dava sürecini yürütürken dilekçeler yazacak, delil toplayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışacak ve görüşecek, bilirkişi incelemesi Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Ceza Hukuku ve Ücretleri 2023

Ceza Hukuku Kime Nedir? Ceza Hukuku, gerek kişi özgürlüğü bakımından gerekse mağdur haklarını koruma bakımından toplumun en temel sorunlarıyla uğraşır ve soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan veya suçun mağduru olan kimselere hukuki destek sağlar. Türkiye’de avukatların ceza Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma sonucunda eşlerin fiili birlikteliklerinin sona ermesine boşanma denmektedir. Tarafların mevcut evliliği, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası ile sona ermektedir. Boşanma davası açma fiilini bir eş tek başına yapabileceği gibi iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imzalamak Devamını Oku

Avukat, Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

Miras Davaları Ve Paylaşımı Ne Kadar Sürer?

Miras paylaşımı ne kadar sürer sorusunun cevabını net bir şekilde verebilmek neredeyse imkansızdır. Kimi durumlarda yıllarca sürebilirken bazı durumlarda ise birkaç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. Bu tamamen mirasa konu malların hukuki niteliği ve paylaşılabilirliği, mirasçıların durumu ve bunlara ulaşılması, mahkemenin yoğunluğu, Devamını Oku

Avukat, Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, Devamını Oku

Avukat, Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Aile Mahkemelerinde boşanma davası açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer? Boşanma sürecinin anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına bağlı olarak boşanma davalarında süreç değişir. Bu konuda uzman avukat Hasan Basri Sarı’dan Devamını Oku

Boşanma Hukuku , Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Hukuku En Çok Sorulan Sorular

Boşanma Hukuku nasıl bulunur? Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde Boşanma Hukuku İstanbul davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma Hukuku iletişim Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Hukuku

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Hukuku ‘da işlenen nitelikli dolandırıcılık suçu, birçok farklı şekillerde işlenebilen malvarlığı suçlarındandır. Ağır Ceza Hukuku nitelikli dolandırıcılık suçuna dair bir dava dosyasıyla ilgilendiğinde suçun hukuk bilgisi dışından teknik bilgi gerektirip gerektirmediğini araştırmalıdır. Bazı nitelikli dolandırıcılık suçu Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Zimmet Suçunda Ceza Hukuku

Zimmet Suçunda Ceza Hukuku ‘da işlenen zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi sebebiyle kendisine teslim edilen veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirilmesiyle oluşur. Zimmet suçu, esasen görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklidir. Ağır Ceza Hukuku, Devamını Oku

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

  İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( TCK m. 235 ) NEDİR ? Fesat karıştırma, kişinin kendisine menfaat sağlamak maksadıyla devlet adına yapılan alım, satım ve yapım ihalelerinde hile, desise, tehdit, şiddet veya cebir gibi yollara başvurması şeklinde tanımlanmaktadır. ihaleye fesat karıştırma Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Bilişim Suçlarında Ceza Hukuku

Bilişim Suçlarında Ceza Hukuku ‘da işlenen bilişim suçları, bilgisayar, cep telefonu, banka pos cihazları vb. gibi teknolojik araçlar veya internet kullanılarak suç işlenmesiyle oluşan suçlardır. Bilişim suçları, şu suçlardan ibarettir: 1- Bilişim sistemine girme bilişim suçu, 2- Sistemi Engelleme, bozma, Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Denetimli Serbestlikten Yararlanma Dilekçe Örneği

İNFAZ HÂKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR NO : İLAMAT NO : HÜKÜMLÜ : ……… (T.C. No: ………………) HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ : D.KONUSU : Denetimli serbestlikten yararlanma talepli başvuru dilekçesidir. AÇIKLAMALAR : 1- Şahsım, ( ) Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….. Esas ve Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Tutuklayama İtiraz Dilekçesi Örneği

( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN EDEN ŞÜPHELİ : TUTUKLAMA TARİHİ : D.KONUSU : Tutuklama kararına itiraz dilekçesidir. AÇIKLAMALAR : TUTUKLAMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [ CMK Md.. 100] 1. Uzun süren soruşturma neticesinde aleyhime somut hiçbir Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Nitelikli Dolandırıcılık Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY CEZA DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE DOSYA NO : TEMYİZ EDEN MÜDAHİLLER : …………….. VEKİLİ : D.KONUSU : Bölge Adliye Mahkemesi ( ) Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) kararının sanık aleyhine BOZULMASI istemli gerekçeli temyiz dilekçemizin sunulmasından Devamını Oku

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir.

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

velayetin değiştirilmesi davasında sadece pedagog tarafından düzenlenen uzman raporu

velayetin değiştirilmesi davasında sadece pedagog tarafından düzenlenen uzman raporu dikkate alınarak bir değerlendirme yapılamaz.davacının tanıklarının dinlenmesiaile mahkemesi bünyesinde bulunan  

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Trafikte seyir anındaki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri

Trafikte seyir anındaki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri “Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarına vücut verir

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından kime takılırsa takılsın

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları ,kim tarafından kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve kadının kişişel malı haline gelir YuksekMahkeme (Esas 2014-21125 Karar 2015-17417)

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

İnternet sitesi üzerinden aracının satış ilanını veren ve katılandan kapora bedeli aldıktan sonra

İnternet sitesi üzerinden aracının satış ilanını veren ve katılandan kapora bedeli aldıktan sonra devri yapmayarak kendisine ulaşılamayan sanığın eylemi, Nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur YuksekMahkeme (