PARADA SAHTECİLİK SUÇU

PARADA SAHTECİLİK  ( TCK m. 197 ) NEDİR ? Halk arasında Kalpazanlık olarak da nitelendirilen parada sahtecilik suçu, kamu güvenliği sağlama amacı taşımaktadır. Parada sahtecilik suçunda suçla korunmak istenen hukukî değer kamu güveni iken, suçun konusu “memlekette ya da yabancı Devamını Oku

İFTİRA SUÇU

İFTİRA ( TCK m. 267-269 ) NEDİR? İftira, herhangi bir kimsenin, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir Devamını Oku

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( TCK m. 257 ) NEDİR ? Görevi Kötüye Kullanma Suçu, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi tarafından işlenen fiillerdir. Yargıtay’a göre ““Bu suçun oluşması için Devamını Oku

RÜŞVET SUÇU

RÜŞVET ( TCK m. 252-254 ) NEDİR ? Rüşvet suçu, kanunumuzda ‘kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Rüşvet, herhangi bir kimse tarafından bir kamu görevlisine haksız ve hukuka aykırı bir şekilde bir işin yapılması ya da Devamını Oku

İRTİKAP SUÇU

İRTİKAP ( TCK m. 250 ) NEDİR ? İrtikap, Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir. İrtikap suçu, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatabın haklı bir işini hiç veya gereği gibi yapmayacağından bahisle kendisine veya yönlendireceği Devamını Oku

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK ( TCK m. 241 ) NEDİR? Tefecilik suçu kanunumuzda topluma karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir. Tefecilik, belirli bir zamana kadar vade ile herhangi bir kimseye faizle borç para verilmesidir. Bu suçun konusu yalnızca paradır. Paranın Türk Lirası (TL) veya yabancı Devamını Oku

HAKARET SUÇU

HAKARET ( TCK m. 125-131 ) NEDİR? Hakaret, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek bir fiil, olgu, yakıştırma veya söz olarak tanımlanmaktadır. Kanunumuzda ‘ Şerefe Karşı Suçlar’ kapsamında düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını Devamını Oku

İŞKENCE SUÇU

İŞKENCE ( TCK m. 94-95 ) NEDİR ? İşkence, bir kamu görevlisi tarafından sistematik ve belli bir sürece yayılan fiillerle herhangi bir kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına Devamını Oku

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME ve ÜYE OLMA

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME ve ÜYE OLMA (TCK m. 220- 221) NEDİR ? Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçu, en az üç kişinin, suç işlemeye elverişli araç ve gereçlerle, hiyerarşik ( emir-talimat ilişkisi) bir düzen içerisinde suç işlemek Devamını Oku

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( TCK m. 204) NEDİR ? Resmi Belgede Sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 204. Maddesinde düzenlenmiştir. Evrakta sahtecilik suçlarının hukuki konusu kamu güvenidir. Belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgeye ekleme yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi Devamını Oku

HİLELİ İFLAS / TAKSİRLİ İFLAS

HİLELİ İFLAS (TCK m. 161-162) NEDİR ? Hİleli İflas ve Taksirli İflas Türk Ceza Kanunu’nun 161. ve 162. maddelerinde düzenlenmiştir. Failin, bir ticari faaliyet bağlamında malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmasıdır. Ancak, kişinin bu tasarruflar nedeniyle cezalandırılabilmesi için, iflasa karar Devamını Oku

KONUT DOKUNULMAZLIĞIN İHLALİ

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m. 116) KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ NEDİR ? Konut dokunulmazlığının ihlali, kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve yuvasındaki yaşamının sulh ve selametle cereyanı için var olması gerekli güvenlik duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir. Bireylere karşı işlenen ve Devamını Oku

ŞANTAJ SUÇU

ŞANTAJ SUÇU ( TCK m. 107 ) ŞANTAJ NEDİR ? Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesinde düzenlenmiştir. Şantaj , failin kendisine veya bir başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, mağdura maddi manevi konularda zarar verebilecek hususların açıklanacağını isnat etmesidir. Devamını Oku

MALPRAKTİS DAVALARI/ HEKİM HATASI

MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVALARI HUKUKU MALPRAKTİS NEDİR? Hukukumuz Malpraktis (hekim hatası) durumlarında hastaların zarar görme halini güvence altına almıştır. Malpraktis“hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmıştır. Malpraktis, özen Devamını Oku

UYUŞTURUCU KULLANMA

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak (TCK m.191) Nedir ve Nasıl İşlenir? Kişinin kendi rızası ile kişisel kullanımı amacıyla uyuşturucu ve/veya uyarıcı maddeyi ( eroin, kokain, morfin, Devamını Oku

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

                        ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU Cinsel İstismar Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde düzenlenmiştir. İstismar kelimesinin tanımı Birleşmiş Milletler tarafından “zor kullanımıyla ya da eşit olmayan veya zorlayıcı koşullarda, cinsel Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

İş Kazaları Davaları ve İş Kazası

İŞ KAZALARI DAVALARI VE İŞ KAZASI İŞ KAZASI NEDİR ? İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü sırasında gerçekleşen, işçinin ölümüne veya beden bütünlüğünün ihlaline yol açan olaydır. İşçinin ölümü veya yaralanması ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle işverenlerin tazminat sorumluluğu gündeme Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Yargıtay Kararları Kapsamında Hakaret Sayılmayan Kelimeler

YARGITAY KARARLARI KAPSAMINDA HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER Allahsız, Hanzo, Ateist, Çingene, Çapulcu, Yobaz, Anarjist, Ajan, Zibidi, Kel, Kelaynak, Menopozlu, Yandaş, Asalak, Arsız, Adam Ol, Bacaksız, Basiretsiz, Bunak, Cacık, Cazgır, Cimri, Kütük, Adamlık Öğren, Adi,  Dangalak, Dalkavuk, Faşist, Gavur, Görmemiş, Görgüsüz, Allah Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

2023 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi

2023 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi Aşağıda yer alan tavsiye niteliğinde en az ücret tarifesi, Barosu Yönetim Kurulunca kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlara duyurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu tarife, Barosu Başkanlığınca avukat-müvekkil arasında belirlenecek akdi vekalet ücreti için tavsiye Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma sonucunda eşlerin fiili birlikteliklerinin sona ermesine boşanma denmektedir. Tarafların mevcut evliliği, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası ile sona ermektedir. Boşanma davası açma fiilini bir eş tek başına yapabileceği gibi iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imzalamak Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Avukat ve Hukuk Bürosu Arayanlar

Avukat ihtiyacınıza yönelik Profesyonel avukatlık hizmetlerimizden faydalanmak için bizi hukuk büromuzda ziyaret edebilirsiniz. Bunun için isterseniz randevu alma bölümümüzden randevu oluşturabilir, isterseniz de iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bazı soruların cevabını ise aşağıda bulabilirsiniz. Avukata soru sormak ücretli midir? Devamını Oku

Avukat, Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

Miras Davaları Ve Paylaşımı Ne Kadar Sürer?

Miras paylaşımı ne kadar sürer sorusunun cevabını net bir şekilde verebilmek neredeyse imkansızdır. Kimi durumlarda yıllarca sürebilirken bazı durumlarda ise birkaç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. Bu tamamen mirasa konu malların hukuki niteliği ve paylaşılabilirliği, mirasçıların durumu ve bunlara ulaşılması, mahkemenin yoğunluğu, Devamını Oku

Avukat, Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, Devamını Oku

Avukat, Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Aile Mahkemelerinde boşanma davası açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer? Boşanma sürecinin anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına bağlı olarak boşanma davalarında süreç değişir. Bu konuda uzman avukat Hasan Basri Sarı’dan Devamını Oku

Boşanma Hukuku , Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Hukuku En Çok Sorulan Sorular

Boşanma Hukuku nasıl bulunur? Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde Boşanma Hukuku İstanbul davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma Hukuku iletişim Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Hukuku

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Hukuku ‘da işlenen nitelikli dolandırıcılık suçu, birçok farklı şekillerde işlenebilen malvarlığı suçlarındandır. Ağır Ceza Hukuku nitelikli dolandırıcılık suçuna dair bir dava dosyasıyla ilgilendiğinde suçun hukuk bilgisi dışından teknik bilgi gerektirip gerektirmediğini araştırmalıdır. Bazı nitelikli dolandırıcılık suçu Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Zimmet Suçunda Ceza Hukuku

Zimmet Suçunda Ceza Hukuku ‘da işlenen zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi sebebiyle kendisine teslim edilen veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirilmesiyle oluşur. Zimmet suçu, esasen görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklidir. Ağır Ceza Hukuku, Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Ağır Ceza Hukuku

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Ağır Ceza Hukuku ‘da ihaleye fesat karıştırma suçu, kamu kurumlarının mal veya hizmet alımları ile kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştırılmasıyla işlenen bir suçtur. Hileli davranışlarla bazı kimselerin ihaleye girmesini engellemek, yeterliliği olmayan kişi veya şirketlerin ihaleye Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Bilişim Suçlarında Ceza Hukuku

Bilişim Suçlarında Ceza Hukuku ‘da işlenen bilişim suçları, bilgisayar, cep telefonu, banka pos cihazları vb. gibi teknolojik araçlar veya internet kullanılarak suç işlenmesiyle oluşan suçlardır. Bilişim suçları, şu suçlardan ibarettir: 1- Bilişim sistemine girme bilişim suçu, 2- Sistemi Engelleme, bozma, Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Denetimli Serbestlikten Yararlanma Dilekçe Örneği

İNFAZ HÂKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR NO : İLAMAT NO : HÜKÜMLÜ : ……… (T.C. No: ………………) HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ : D.KONUSU : Denetimli serbestlikten yararlanma talepli başvuru dilekçesidir. AÇIKLAMALAR : 1- Şahsım, ( ) Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….. Esas ve Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Tutuklayama İtiraz Dilekçesi Örneği

( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN EDEN ŞÜPHELİ : TUTUKLAMA TARİHİ : D.KONUSU : Tutuklama kararına itiraz dilekçesidir. AÇIKLAMALAR : TUTUKLAMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [ CMK Md.. 100] 1. Uzun süren soruşturma neticesinde aleyhime somut hiçbir Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Nitelikli Dolandırıcılık Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY CEZA DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE DOSYA NO : TEMYİZ EDEN MÜDAHİLLER : …………….. VEKİLİ : D.KONUSU : Bölge Adliye Mahkemesi ( ) Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) kararının sanık aleyhine BOZULMASI istemli gerekçeli temyiz dilekçemizin sunulmasından Devamını Oku

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir.

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

velayetin değiştirilmesi davasında sadece pedagog tarafından düzenlenen uzman raporu

velayetin değiştirilmesi davasında sadece pedagog tarafından düzenlenen uzman raporu dikkate alınarak bir değerlendirme yapılamaz.davacının tanıklarının dinlenmesiaile mahkemesi bünyesinde bulunan  

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Trafikte seyir anındaki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri

Trafikte seyir anındaki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri “Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarına vücut verir

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından kime takılırsa takılsın

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları ,kim tarafından kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve kadının kişişel malı haline gelir YuksekMahkeme (Esas 2014-21125 Karar 2015-17417)

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

İnternet sitesi üzerinden aracının satış ilanını veren ve katılandan kapora bedeli aldıktan sonra

İnternet sitesi üzerinden aracının satış ilanını veren ve katılandan kapora bedeli aldıktan sonra devri yapmayarak kendisine ulaşılamayan sanığın eylemi, Nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur YuksekMahkeme (

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma davalarında, elektronik ortamda fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler

Boşanma davalarındaelektronik ortamda fotoğraf,film ,görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar diğer delillerle desteklendikleri taktirde delil olarak hükme esas alınır

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Bono bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunuyorsa

Bono bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunuyorsa, rakam kısmında tahrifat yoksa yazı ile gösterilen bedele itibar edilmelidir YuksekMahkeme (Esas 1998-2866 Karar 1998-3547)  

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

da tecrübeli Boşanma Hukuku olarak hizmet veren Boşanma Hukuku Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosu olarak anlaşmalı boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma Hukuku olarak anlaşmalı boşanmak isteyenler ve protokol hazırlatmak isteyenler lütfen bizi arayın. Boşanma Hukuku Devamını Oku

Blog, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Corona Virüsü ve İş Hukuku Kapsamında Çalışanların Hakları Nelerdir

COVID-19 sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların karşılaşabileceği sorunlara, kanunun sunduğu çözüm önerileri ve her iki tarafın yükümlülükleri neler dersiniz? 1) Karşılıklı bildirim yükümlülüğü: Çalışanlar, virüsten dolayı enfekte olmuşsa yahut böyle bir risk altında ise bu durumu derhal işverene Devamını Oku