Avukat,  Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Boşanma Hukuku,  Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

İtibar Yönetimi Sosyal medya hesaplarının ve internetin toplumdaki insanları ilgilenebileceği bir alan haline gelmeye başlaması ve bunlara ulaşımın çok kolay hale gelmeye başlamasıyla dijital alanların önemi gittikçe artmaktadır. İnternet ortamında bir yandan marka ve şirketler hatta kişilerin tanıtımı için sınırsız olanak sağlanmakta bir yandan da bir marka hakkında kötü tecrübesi olan bir kişinin yazdıkları olumsuz şeylere de kolaylıkla ulaşma imkanı artmıştır.

Sonuç olarak kişi, marka veya şirketler hakkında izlenimlerin arama motoru sonuçlarına ve sosyal ağdaki etkinliklerine göre belirlendiği bir dönemdeyiz. Böylelikle itibar yönetimi kavramı doğmakta ve hayatın olağan akışı içinde giderek önemli hale gelmektedir. İtibar yönetimi, internet ortamında bir marka, şirket ya da kişi hakkında olumsuz içeriklerle mücadele yöntemi olmakla birlikte bunun yanında sanal ortamda imajlarını da yönetme işidir.

İtibar yönetimi, bir savunma biçimidir. İnsanların algılarını kontrol altına alamazsanız, siz diğer insanların algılarının kontrolü altına girebilirsiniz. İtibar yönetimi ile kişinin ya da kurumun itibarını zedeleyecek sosyal medya karalamaları, yalan yorumlar, sahte hesaplar, yanlış bilgilendirme, bilgi sızması, eski çalışanların nefret söylemleri gibi saldırıların önüne geçmek için başvurulabilecek iyi bir yoldur. Ancak itibar yönetimi, uzmanlık ve süreklilik isteyen bir takip gerektirmekte ve bunu uzman kişilerce yapılmasını gerektirmektedir.

İtibar Yönetimi İçin Başvurulan Yollar İtibar yönetimini gerçekleştirmek için başvurulan yollar genel itibariyle şunlardır; Seo yani Arama motoru optimizasyonu ile anahtar kelimeleri kullanarak ürün bilgilendirmesi yapmak. İtibar yönetimine başvuran kişi ya da kurumların web sitelerini aktif olarak kullanmaları. Sosyal medyada İtibar yönetimine başvuran kişi ya da kurumlara yöneltilen eleştirilere tepkilerini göstermeleri. İtibar yönetimine başvuran kişi ya da kurumların dijital piyasa analizi stratejileri belirlemeleri ve yaptıkları etkinlikleri sanal ortamında ilan etmeleri, gündeme ilişkin bilgiler ve etkinlikler sunmaları. En önemlisi ve kökten çözüm olarak; online itibar yönetimine başvuran kişi ya da kurumların haklarında çıkan yalan haberlere, karalamalara yani onları itibarsızlaştıran her türlü saldırıya karşı hukuki alandaki haklarını kullanmaları, internetten haber sildirme, internetten fotoğraf sildirme, internetten video sildirme ve kötü içeriklerin yayından kaldırılmalarını sağlamaları.

İtibar Yönetimi Olarak İnternetten İçerik Sildirme İtibar yönetimi kapsamında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  olumsuz içeriği oluşturan içerik sağlayıcılara ve içeriğin barındırılmasını gerçekleştiren yer sağlayıcılara bir takım sorumluluklar yüklemektedir. 5651 sayılı yasa başta olmak üzere mevzuatın tanıdığı olanaklar ölçüsünde içerik çıkartma, cevap ve düzeltme metni yayınlama ya da içeriğe erişim engelleme gibi hukuki çözümler bulunmaktadır. 5651 sayılı yasada belirtildiği üzere; önce ihtar gerçekleştirilmelidir. Olumsuz cevap ya da herhangi bir cevap alınmaması halinde Ceza Mahkemesi’ne başvurarak mahkemenin verdiği kararla olumsuz içerikler birkaç günde dijital ortamdan silinmeye başlanmaktadır.

Avukat Hasan Basri Sarı, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Ceza Mahkemesi’nin kararını yerine getirmeyenler hakkında da kanunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülerek kişilerin ya da kurumların online itibar yönetiminin ne kadar önemli olduğu sonucu yasal müeyyideler öngörülmesiyle ortaya çıkmaktadır. 5651 sayılı yasada İtibar yönetimini sağlamak için belirtilen hakları kullanmak için silinmesi ve ya kaldırılması istenen olumsuz ifade ya da içerik,  ifade özgürlüğünün kullanımı sonucunda ortaya çıkmış ve eleştiri sınırlarını aşmamış olduğu durumlarda mahkeme bu yönde bir karar vermeyerek talebi reddetmektedir. Yani, olumsuz içeriğin kaldırılması için mahkemeye gerçeğe aykırılığın veya eleştiri sınırlarının aşıldığını ispat etmek gerekmektedir. 5651 sayılı yasada İtibar yönetimini sağlamak için kullanılması belirlenen haklar; kendileri hakkında hukuka aykırı içeriğin çıkartılmasını isteme ya da cevap ve düzeltme metni yayınlatma ve ayrıca içeriğe erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etmedir. Burada önemli olan faktör, internetteki içeriklerin geometrik olarak ve hızla kopyalanarak yayılması özelliğinden dolayı bu tür hukuka aykırı içerikler fark edildiğinde internet ortamında daha fazla yayılmadan en kısa sürede bilişim avukatı tarafından hukuki süreç başlatılması gerekliliğidir. Ayrıca bu işlemlerin dışında internet arama motorlarındaki önbellek bilgilerinin geçmişi sil anlamında silinmesi de hukuken mümkün olmaktadır Online itibar yönetimi sırasında dikkat etmek ve halkın nabzını tutarak olumsuz içeriğin ne kadar topluma etki ettiğini iyi hesaplamak gerekmektedir. İçerğin çok fazla kişiye ulaşmamış bir olumsuz içeriğin hukuki veya teknik olarak kaldırılmaya çalışılması olumsuz içeriğin katlanarak çoğalmasını ve daha fazla kişiye ulaşmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden, online itibar yönetimi iyi analiz edilip dikkatlice yönetilmesi gereken bir süreçtir. Sonuç olarak, günümüzde artık internet, arama motorları ve sosyal hesaplar hem kişiler hem kurumlar için adeta bir zaruriyet arz etmektedir. Bu mecralarda oluşan olumsuz ve hakları zedeleyici ifadelerin oluşması toplumdaki itibar kavramı gibi sanal olarak da bu itibarın önemli hale geldiği bir dönem başlamıştır.

Hem imaj oluşturma hem de oluşabilecek olumsuz ve kötü ifadelerin yok edilmesi adına İtibar yönetimi kavramı konunun uzmanı bir bilişim avukatı tarafından süreçlerinin takip ettirildiği, İtibar yönetimine başvuran kişi ve kurumlar için maksimum fayda sağlandığı ve bu işlemlerin hukuki boyutlarının da iyi biçimle sonuçlandırıldığı bir işlemdir.