Ağır Ceza Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku , Ağır Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

daki devam eden ya da yeni açılan ceza davalarınız için ceza davalarının konusuna giren suçlar için savunmanızı yapacak avukat için Barosuna kayıtlı Ceza Hukuku Hasan Basri Sarı ile dava dosyanız hakkında görüşmek, bilgi almak ve savunmanızı yapmanızı istiyorsanız lütfen iletişim sayfamızdaki telefon bilgilerimizden bize ulaşabilir randevu alabilirsiniz.

Ceza Hukuku, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar konusunda uzman olan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Söz konusu terimin çıkış noktası ise ağır ceza mahkemeleri ve ağır ceza davalarıdır. Ağır Ceza Mahkemeleri bazı istisnalar hariç olmak üzere genel olarak daha yüksek ceza gerektiren suçlara ve bazı suçların daha nitelikli hallerine ilişkin ceza davalarına bakar. Bu anlamda ağır ceza davalarında görev alan, temsil ve savunma görevi ifade eden avukatlara “Ceza Hukuku” denmektedir.

Ceza Mahkemeleri ve Ceza Hukuku

Avukat Hasan Basri Hukuk Bürosu olarak, ‘da ceza davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde, asliye ceza mahkemelerinden farklı olarak tek yargıç değil, 3 kişiden oluşan bir yargıçlar heyeti görev yapar. Dolayısıyla Ağır Ceza Hukukunın dava takibi yaptığı ağır ceza mahkemelerinde sanık hakkındaki hükmü tek bir yargıç değil, üç yargıçtan oluşan bir mahkeme heyeti oy çokluğu veya oy birliği ile vermektedir. Ayrıca ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nispeten daha yüksek ceza gerektiren suçlardır ve bu nedenle yapılacak savunmanın çok daha kritik bir önem arz etmektedir. Bu itibarla ağır ceza davalarında yargılanan kişilerin tecrübeli bir Ağır Ceza Hukuku ile çalışması son derece önemlidir.

Ceza Davalarının Özellikleri

Avukat Hasan Basri Hukuk Bürosu olarak, Ağır Ceza Hukukunın baktığı ağır ceza davaları, Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda düzenlenmiş olan daha ciddi ve genel olarak cezası daha yüksek olan suç tiplerinin yargılamasının yapıldığı davalardır. Ağır ceza davalarına konu olan suç tiplerinin bazıları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda “katalog suçlar” olarak ifade edilen ve tutuklama nedeninin varsayıldığı suçlar arasında olduğundan ve ayrıca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçların yasada öngörülen cezaları yüksek olduğundan ağır ceza davalarında tutuklama ve adli kontrol tedbirleri sıklıkla uygulanmaktadır. Tutuklama ve adli kontrol gibi güvenlik tedbirleri ağır ceza davalarında genelde uygulandığı için Ağır Ceza Hukuku ile çalışmanın önemi bu anlamda artmaktadır. Zira tutuklu yargılama söz konusu olduğundan tutuklu şüphelinin veya sanığın bir an önce uzman bir avukat tarafından tahliye edilmesi kritik bir öneme sahiptir. Ağır ceza davalarında genelde tutuklama söz konusu olduğu için bu anlamda halk arasında Ağır Ceza Hukuku en hızlı tahliye alan avukat olarak kabul edilmektedir.

Ceza Hukuku ve Ağır Ceza Davaları

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren ve Ağır Ceza Hukukunın takip ettiği ve halk arasında “ağır cezalık suçlar” olarak tabir edilen belli başlı suçlar genel olarak şunlardır:

+ Kasten öldürme (cinayet)
+ İnsan ticareti suçu
+ İşkence
+ Organ ve doku ticareti suçu
+ Cinsel saldırı suçu
+ Cinsel istismar suçu
+ Reşit olmayanla ensest ilişki
+ Yağma (Gasp) Suçu
+ Nitelikli dolandırıcılık
+ Hileli iflas
+ Parada sahtecilik suçu
+ Görevlinin işlediği resmi belgede sahtecilik suçu
+ Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması
+ Rüşvet suçu
+ İrtikap suçu
+ Zimmet suçu
+ Ağır Ceza Hukuku ile Savunma

Ağır Ceza Hukuku ünvanı taşıyan bir avukatın baktığı davalar yukarıda sayılan suç tipleri ile sınırlı değildir. Zira bunlar dışında bazı başka suç tiplerinde ve özellikle devlet güvenliği aleyhine işlenen bazı ciddi suçlarda ve ayrıca örgüt kapsamında işlenen suçlarda da görev ağır ceza mahkemesindedir. Ancak yukarıda belirtilen ağır ceza davaları nispeten daha yaygın şekilde işlendiğinden bunların listesi verilmiştir.

Yeni Türk Ceza Adaleti Sisteminde de belirtildiği üzere, ceza davaları kişi hürriyetini doğrudan etkileyen davalar olduğundan bu tür ceza davalarında Ağır Ceza Hukuku ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Hele ki söz konusu olan bir ağır ceza davası ise, tecrübeli ve Ağır Ceza Hukuku ile çalışılması gerek tahliye kararı alınması gerekse davanın en lehe şekilde sonuçlanması bakımından çok önemdedir.

‘da Ağır Ceza Hukuku iletişim sayfamızdaki telefonlardan randevu alarak ofisimizde davanızla ilgili detaylı görüşme yapabiliriz.

Etiket: Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku , Ağır Ceza Hukuku