Avukat,  Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Boşanma Hukuku,  Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

Ağır Ceza Hukuku  Ağır Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir? Ağır Ceza Hukuku Nedir? Hangi Davalara Bakar?
ceza hukuku avukatı; ceza yargılamasında şüpheli, sanık ve mağdura yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza Hukuku, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin haklarını en yüksek derecede sağlamak için çalışır. Yargılamada usul kuralları ile ceza kurallarının biçimde işletilmesini ve bu sayede yargılama sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar. Ceza yargılamaları sonucunda ciddi derece ağır ve kişinin özürlüğünü elinden alan ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin Ceza Hukuku tarafından temsil olunması onlar için çok önemlidir. Aksi halde ciddi hak kayıpları yaşarlar.

Ağır Ceza Hukuku, yasalarımızda düzenlenmiş bir avukatlık uzmanlık alanı değildir. Ağır Ceza Hukuku, halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağır Ceza Hukuku ceza hukuku üzerine uzmanlaşmış, ceza usul hukukunda ve maddi ceza hukukunda son derece bilgili olan ve ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlarda avukatlık yapan avukatlar için kullanılır. Ağır Ceza Hukuku yasalarda ve resmiyette karşılığı bulunmayan bir kavram olup ceza hukukuna hakim yasal düzenlemeleri ve Yargıtayın içtihatlarını çok iyi bilen avukat Ağır Ceza Hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Ağır Ceza Hukuku ağır ceza mahkemesinde görülen davalara bakar. 5235 Sayılı Kanun’un Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
Müebbet hapis cezası,
10 Yıldan daha fazla hapis cezası,
Gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir.
Ayrıca, TCK’da düzenleme altına alınan;
Yağma
İrtikap
Resmî belgede sahtecilik
Nitelikli dolandırıcılık
Hileli iflas
Kasten öldürme,
Hileli iflas,
Nitelikli yağma,
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
Zimmet,
Resmî belgede sahtecilik,
Parada sahtecilik,
Organ ve doku ticareti,
İntihara yönlendirme,
Rüşvet,
Nitelikli dolandırıcılık,
Cinsel saldırı,
İşkence,
İnsan ticareti,
Çocukların cinsel istismarı,
Devletin güvenliğine karşı suçlar,
İnsanlığa karşı suçlar,
Ağır ceza mahkemesinin görevine girmektedir. Ceza Hukuku, ağır ceza mahkemesinde görülen
davalarda görev alır. Ağır ceza mahkemesinin görevine davalara bakan avukatlar Ağır Ceza Hukuku
olarak adlandırılır.

Ceza Hukuku, ceza hukuku konusunda çalışan ve özellikle ceza davalarına bakan ceza hukuku alanında
uzmanlaşmış avukattır.

Vergi kaçakçılığı suçları,
İhaleye fesat karıştırma suçu,
Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
Kasten adam yaralama suçu,
Taksirle adam yaralama suçu,
Cinsel taciz suçu,
Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
Tehdit suçu,
Şantaj suçu,
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
Hakaret suçu
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
Hırsızlık suçu
Mala zarar verme suçu,
Güveni kötüye kullanma suçu,
Bedelsiz senedi kullanma suçu,
Basit dolandırıcılık suçu (TCK md. 157),
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
Karşılıksız yararlanma suçu,
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
Gürültüye neden olma suçu,
İmar kirliliğine neden olma suçu,
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
Parada sahtecilik suçu
Mühür bozma suçu,
Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
Özel belgede sahtecilik suçu,
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
Suç işlemeye tahrik suçu,
Suçu ve suçluyu övme suçu,
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
Fuhuş suçu,
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
Dilencilik suçu,
Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
Tefecilik suçu,
Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
Görevi kötüye kullanma suçu,
Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
İftira suçu,
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
Suç üstlenme suçu,
Suç uydurma suçu,
Suçluyu kayırma suçu,
Yalan tanıklık suçu,
Yalan yere yemin suçu,
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu,
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu,
Suçu bildirmeme suçu,
Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu,
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu,
Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu,
Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu,
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçu,
Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
Halkı askerlikten soğutma suçu,
Askeri yasak bölgelere girme suçu
Yukarıda belirtilen suçlar konusunda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Ceza Hukuku, asliye ceza mahkemesinde görülen davalarda görev alır.

’da Ceza Hukuku Hizmetini Hasan Basri Sarı Hukuk Nasıl Vermektedir?
’da Ceza Hukuku hizmetini; ceza hukukunda uzman avukatları ile vermektedir. Hasan Basri Sarı Hukuksomut olayın tüm özelliklerini ve en ince ayrıntıları titizlikle değerlendirmekte ve sürecin gidişatını kavrayıp ona uygun çözüm ve stratejiler üretmektedir. Hasan Basri Sarı hukuk bürosu avukatları soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz aşamalarının tümündemüvekkillerin hakkını şekilde sağlamak için gereken her şeyi yaparlar. Ceza Hukuku tavsiye, öneri ve araştırmaya en çok konu edilen avukattır. Çünkü ceza yargılamasında özürlüğü kısıtlayan son derece ağır yaptırımlar söz konusudur. Bu nedenle ceza davasında taraf olan kişiler ceza hukuku alanında uzman bir avukat tarafından müdafaa edilmek ister. Bu nedenle sürekli, Ceza Hukuku kimdir? diye araştırma yaparlar. ’da ağır ceza ve asliye Ceza Hukuku olarak hizmet veren Sarıoğlu Sefer Hukuk avukatları; ceza hukukundaki ağır yaptırımları ve bunun kişiler üzerindeki olumsuz sonuçlarını bilerek ceza avukatlığı hizmeti vermektedirler. Müvekkillerin en etkin ve en etkili şekilde müdafaa edilmesini sağlar. Hak kayıplarının zaman kayıplarının ve maddi kayıpların olmaması için gereken her şey yapılmaktadır.

Ceza Hukuku Hangi Mahkemelerde Görev Alır?
Ceza Hukuku;
Ağır ceza mahkemeleri,
Asliye ceza mahkemeleri,
Olmak üzere temelde bu iki mahkemenin görev alanına giren davalarda hukuki faaliyet gösterir. Ayrıca,
ceza avukatlarının görev aldığı bazı özel mahkemeler mevcut olup şunlardır:
Çocuk mahkemeleri,
Çocuk ağır ceza mahkemeleri,
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri.
Ceza Hukuku, tüm bu mahkemelerdeki süreçlerde müvekkilinin haklarını şekilde savunur.

Ağır Ceza Hukuku Nedir, Ne İş Yapar?

Ceza hukukunda en ağır yaptırımların uygulandığı davalar, ağır ceza mahkemelerinde yürütülür. Ağır ceza mahkemesi; 5235 sayılı kanunda düzenlenen bazı özel suçlar ile birlikte cezası 10 yıl ve daha fazla hapis olan suçlara bakmakla görevlidir. Ağır Ceza Hukuku, şüpheli ve sanık müdafi sıfatı olarak
soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev yapar. Dava sonucunda çıkacak olumsuz karar ihtimali göz önüne alındığında, Ceza Hukukundan hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?
Ceza davaları, sanıkların sayısı, suç türü ve niteliği, delillerin toplanması, tanıkların duruşmada hazır olması mahkemenin iş yükü gibi çok fazla etkene göre farklı sürelerde sonuçlanır. Soruşturma, kovuşturma istinaf ve temyiz aşamaları birlikte 1 yıl ila 4,5 5 yıl arasında sürmektedir. Ceza yargılaması
sürecinin Ceza Hukuku ile takip edilmesi ile bu süre kısalabilmektedir.

Ağır Ceza Hukuku Olarak Verdiğimiz Hizmetler
Sarıoğlu Sefer Hukuk’un Ağır Ceza Hukuku tarafından takip edilen suç ve davalar şunlardır:
Yağma,
İrtikap,
Resmî belgede sahtecilik,
Nitelikli dolandırıcılık,
Hileli iflas,
Kasten öldürme,
Hileli iflas,
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
Zimmet,
Resmî belgede sahtecilik,
Parada sahtecilik,
Organ ve doku ticareti,
İntihara yönlendirme,
Rüşvet,
Nitelikli dolandırıcılık,
Cinsel saldırı,
İşkence,
İnsan ticareti,
Çocukların cinsel istismarı

Ceza Hukuku Olarak Verdiğimiz Hizmetler
Sarıoğlu Sefer Hukuk’un ceza avukatları tüm ceza hukuku uyuşmazlıklarında hizmet vermektedir.
Kasten adam öldürme
Yağma suçları,
Adam yaralama suçları,
Rüşvet
Tehdit, hakaret ve şantaj
Taksirli adam öldürme suçu,
Belgede sahtecilik suçları,
Yasama organına karşı suçlar,
Hile yapma ve hileli iflas suçları,
Zimmet suçları,
Ağır yaralama suçu,
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
İrtikap suçları,
Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
Siyasal veya askeri casusluk suçu,
Başta olmak üzere, ceza yargılamasına konu teşkil eden tüm suçlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ceza Hukuku Ücretleri
Ceza Hukuku, işin kapsamına iş yüküne harcayacağı zamana göre değerlendirme yapıp ücreti belirler. Bu sebeple sabit bir ücret söz konusu olmayıp her dosyanın özelliklerine göre ücret belirlenmektedir. Bu ücret baro tarafında belirlenen ücretin altında olamaz.

Ceza Hukuku; Somut olayı değerlendirilmeden avukatlık ücretini belirleyemediğinden, Ceza yargılamasına taraf olan kişi, iyi bir Ceza Hukuku ile iletişim kurup süreci tüm ayrıntılarıyla anlatmalıdır. Ancak bundan sonra ücretlendirme yapılabilir. Ceza Hukuku için Barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine bakılabilir.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?
Ağır ceza davaları somut olayın özellikleri delillerin durumu tanıkların duruşmada hazır olup olmaması
mahkemenin iş yükü gibi pek çok etkene göre değişmektedir.. Ağır ceza davaları süresine ilişkin kesin
bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte ağır ceza davaları yerel mahkeme süreci 1 2 yıl arasında
değişmektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerindeki davalarınız için ihtiyaç duyduğunuz tecrübeli işini bilen bir avukat Hasan Basri Sarı ile dosyanız hakkında yüz yüze görüşerek davanın durumu ve avukatlık ücreti hakkında çözümü size sunacaktır. Avukat Hasan Basri Sarı, Ağır Ceza Hukuku olarak tanınmış bir avukat olmakla birlikte müvekkillerinin istediği an istedikleri zaman randevusuz görüşebildiği, davalarına konu olan gelişmeler için her zaman ulaşabildikleri bir avukat özelliğide taşımaktadır.

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti veriyoruz. Ceza ve Ağır Ceza Hukukunun konusuna giren bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerimiz ise başlıca;

Ağır Ceza ve Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Sulh ceza davaları ve duruşmaları
2. Asliye ceza davaları ve duruşmaları
3. Ağır ceza davaları ve duruşmaları
4. Askeri ceza davaları ve duruşma
5. İcra Ceza Davaları
6. Soruşturma aşamasında hazır bulunma
7. Çek şikayetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

Ağır Ceza Hukuku Ne İş Yapar?

Bu soru sorulduğunda cevap olarak ilk şunu söyleyebiliriz: Ağır ceza davalarında soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, hatta bazen de kovuşturma evresinden sonra bile müvekkilini her aşamada şekilde temsil etmek için tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmektedir. Müvekkilinin haklarını şekilde korumak ve savunmasını en etkili biçimde sağlamak, Ağır Ceza Hukukunın temel görevleri arasında yer almaktadır. Özellikle soruşturma aşamasında ifadenin uzman Ağır Ceza Hukuku ile verilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda mahkeme huzurunda gerçekleştirilecek olan savunmalar, dilekçelerin yazılması ve takibi, delillerin toplanması ve sunulması işlemlerinin doğru ve kusursuz bir biçimde gerçekleştirilmesi de Ağır Ceza Hukukunın görev alanını oluşturmaktadır.

Ağır Ceza Hukukunın görevlerinin içerisinde aynı zamanda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf mahkemelerine ve Yargıtay’a başvurma süreçleri de yer almaktadır. Elbette Ağır Ceza Hukukunın görevleri belirtmiş olduklarımızla sınırlı değildir. Soruşturma sürecinden kovuşturmanın sonuna kadar birçok yeni durumla karşılaşılması mümkün olduğundan Ağır Ceza Hukukunın görevleri buna göre farklılık göstermektedir. Netice olarak şunu belirtmeliyiz ki Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla ilgili bir hukuki sürecin yürütülmesinde; sanık, müşteki ve mağdurların temsil edilmesinde mutlaka uzman bir Ağır Ceza Hukukuyla çalışılmalıdır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlar ile ayrıca yapılan görevlendirmeler saklı kalmak kaydıyla Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten adam öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu vb. şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup Ağır Ceza Hukukunın görev alanı içerisinde yer almaktadır.

Ağır Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur, Ağır Ceza Hukuku Ücretleri Ne Kadardır?

Hukuk sistemimizde kural olarak avukatla temsil zorunlu değildir. Bu nedenle bazı insanlar maalesef bazı Ağır Ceza Hukukunın Ücretlerinin kabul edilemez derecede yüksek olmasından dolayı spesifik davalarda tecrübeli bir avukat olmaksızın hukuki işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda da telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıplarıyla karşılaşmaktadır.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında ise CMK tarafından ayrı bir düzenleme yapılmış; ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca zorunlu tutulmuştur. Söz konusu düzenlemeye göre; şüpheli veya sanık durumunda bulunan kimse avukat seçemeyecek durumda olduğunu belirttiği takdirde alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı kendisi hakkında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafii tayin edilecektir. Söz konusu düzenleme ile müdafii ile savunulma sistemi hayatımıza girmiştir. Müdafiisi bulunmayan bir kimse çocuk veyahut kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz ise talep aranmaksızın Barolar tarafından müdafii tayini gerçekleştirilecektir.

Sözgelimi; sanık ve ya şüpheliler için ağır ceza dava ve soruşturmalarında süren yargılamalarda avukat ile temsil edilmek zorunlu tutulmuştur. Kişi istemese bile bir avukat ile temsil edilmek zorunda olduğundan dolayı yetkili Baro tarafından kendisine bir avukat atanacaktır. Söz konusu durumda “Ağır Ceza Hukukunın Ücretleri” konusu akla gelmektedir. Tahmin edileceği üzere ağır ceza davaları neticesinde çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar söz konusu olduğundan dolayı bu tür davalar tecrübeli ve uzman Ağır Ceza Hukukunın varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Ağır Ceza Hukuku Ücretleri konusunda iyi bir araştırma yapıp bütçenize uygun bir Ağır Ceza Hukuku ile temsil sağlanmalıdır.

Ağır Ceza Hukukunın İlgilendiği Suçlar Hangileridir?

Bir Ağır Ceza Hukuku ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren her türlü suç ile ilgilenir. Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları ise temel olarak yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas olarak saymak mümkündür. Cinsel saldırı, cinsel istismar, işkence, kasten öldürme, taksirle öldürme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, örgüt, işkence, soykırım, parada sahtecilik suçları ile ilgili davalarda da görev alan avukatlar Ağır Ceza Hukukudır. Fakat anılan suçların yanında Türk Ceza Kanununda şu cezaların öngörüldüğü diğer suçlar da ağır ceza mahkemesi, dolayısıyla Ağır Ceza Hukukunın görev alanına girmektedir: ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezası. Bu anlamda TCK’de düzenlenen Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine, Milli Savunmaya, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar başlıkları altında düzenlenen suçlarla da Ağır Ceza Hukuku ilgilenmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar da dahildir. Bu bağlamda Ağır Ceza Hukuku bahsedilen kanunda düzenlenmiş suçlar ile ilgili davalarda da görev alacaktır.

Ağır Ceza Hukuku ‘dan mı bulunur?

Türkiye’deki avukatlar yerleşim yerlerine bakılmaksızın Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlıdır. Ağır Ceza Hukuku da dahil olmak üzere iş yapmaya karar verdikleri şehirdeki Barolara kayıt olabilmektedirler. Bu durum; bir şehrin barosuna kayıtlı olan avukat, diğer şehirde iş yapamaz anlamına gelmemektedir. Süreklilik arz etmemek şartıyla bir avukat bağlı bulunduğu baronun haricindeki şehirlerde de dava takibi yapabilmektedir.

Tabii ki bulunduğunuz şehirden de avukat bulmanız kolaydır. Buna karşın; insanlar genellikle Ağır Ceza Hukuku ararken yargılandıkları şehirden farklı şehirlere yönelmektedir. Bunun sebebi olarak da ağır ceza davasının diğer tarafının bulundukları şehirde tanınmış olmasını belirtmektedirler. Elbette ki karşı tarafı tanımayan bir Ağır Ceza Hukuku ile temsil edilmeyi istemek gayet gerekli bir davranıştır. Ancak Ağır Ceza Hukuku‘nın gibi büyükşehirlerden seçilmesi başkaca sebeplere bakılarak çoğu zaman daha doğru bir karar olmaktadır. Alternatiflerin fazla olması, büyük şehirlerdeki avukatların farklı dava çeşitleri görmesi gibi sebeplerden dolayı ’da Ağır Ceza Hukuku tutmanız tavsiye edilmektedir.

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Danışmanlık Hizmetleri

1. Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
3. Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
5. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık yapıyoruz.

Google Etiket: Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları