Avukat,  Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Boşanma Hukuku,  Boşanma Hukuku, , Avukat, Hukuku, Telefon, Cep Telefonu

 

Miras Hukukunu Başlıca Konuları;

1. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
2. Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
3. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
4. Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
5. Mirasta tenkis davası,
6. Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
7. Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
8. Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Avukat Hasan Basri Sarı, Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Konularında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri veriyoruz.