ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, belli şartlara tabi olmak koşuluyla; bir tarafın, diğer tarafa yaşamının geri kalanında bakmayı taahhüt ettiği, diğer tarafın da bu bakım karşılığında belli bir mal varlığını devrettiği bir anlaşmadır.Bu sözleşmenin tarafları bakım Devamını Oku

ŞUFA (ÖNALIM) DAVASI

ŞUFA DAVASI NEDİR? Şufa veya Önalım hakkı; paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın paydaşlarından birinin kendi payını üçüncü bir kişiye satması halinde, diğer paydaşların söz konusu payı öncelikle alma hakkını ifade etmektedir. Şufa hakkı; kanundan doğan şufa hakkı ve sözleşmeden doğan Devamını Oku

HAKSIZ REKABET DAVALARI

HAKSIZ REKABET NEDİR? Haksız Rekabet, bir işletmenin ticari faaliyetlerini sürdürürken, dürüstlük kurallarına aykırı olarak rakipleri üzerinde olumsuz etki bırakma veya kendi çıkarlarını koruma amacıyla gerçekleştirilen haksız davranışları ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Maddesinin 2. fıkrasında “Rakipler arasında veya tedarik Devamını Oku

9. YARGI PAKETİ

9.YARGI PAKETİ MECLİSE SUNULDU Peki 9. Yargı Paketinde öngörülen düzenlemeler nelerdir? 1-Evlenen kadınlar, salt kendi soyadlarını kullanamayacaklar!Evlenen kadın, kocanın soyadını alacaktır. Ancak talep etmesi halinde, kocasının soyadının önünde olacak şekilde kendi soyadını da kullanabilecektir. 2-Soybağının Reddi Davasını, Anne de Açabilecek!Bilindiği Devamını Oku

TEHİR-İ İCRA (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI)

TEHİR-İ İCRA NEDİR? Tehir-i icra yani icranın geri bırakılmasına ilişkin açıklamalara yer vermeden önce, icra takiplerine ilişkin kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır. Bilindiği üzere, icra takipleri, ilamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamsız icra takiplerinde takibe Devamını Oku

MAL REJİMİ AVUKATI

MAL REJİMİ NEDİR? Mal rejimi, kural olarak tarafların evlilik birliği içerisindeki edindikleri malvarlığı değerlerinin paylaşımını düzenlemektedir. Zira, evlilik esnasında edinilen mal varlıklarını eşlerin yönetme, yararlanma, bu malların üzerindeki tüm tasarruf haklarının ve mal rejiminin sona ermesi halinde tasfiyesindeki paylaşım hak Devamını Oku

01/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

1-ADLİ PARA CEZASI MİKTARINDA ARTIŞ YAPILDIAdli para cezalarında gün karşılığı 20-100 TL den, günlük 100-500 TL olarak değiştirilmiştir. 2- TAZMİNAT KOMİSYONU KURULDUHaksız yere tutuklu veya gözaltında kalınması sonrasında Beraat veya Takipsizlik kararı verilmesi halinde tazminat talebi için başvurular, Adalet Bakanlığına Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANINDA Kİ ℅25 SINIRI KALDIRILIYOR MU?

1-) Bilindiği üzere ülkemizde 8 Haziran 2022 tarihinden itibaren “konut kiralarında” %25 artış sınırı uygulanmaktadır. Ancak, 01.07.2024 tarihinden itibaren %25 sınırı kaldırılacaktır. Bu tarihten itibaren konut kira artışlarında üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanacaktır. Yani en fazla TÜFE oranında artış Devamını Oku

ŞİRKET AVUKATI – KOMANDİT ŞİRKET VE ÖZELLİKLERİ

KOMANDİT ŞİRKET NEDİR? Komandit şirket, Ticaret kanunumuzun 304. maddesinde tanımlanmıştır. Kanun hükmüne göre; komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu Devamını Oku

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU AVUKATI

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU Kasten öldürme suçu, ceza kanunumuzun 81. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçu, bir başkasının hayatını kasten sonlandırmak suretiyle işlenen bir suçtur. Kasten öldürme suçunun temel şekli ve nitelikli hallerini ayrı ayrı açıklamak önem arz etmektedir. Öncelikle ilgili Devamını Oku

KASTEN YARALAMA SUÇU AVUKATI

KASTEN YARALAMA NEDİR? Kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler, Ceza kanunumuzun 86-87 ve 88. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunumuzun 86. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkralarında kasten yaralama suçunun basit hali düzenlenmişken, 3. Fıkrasında kasten yaralama suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Kanunumuzun 87. Maddesinde, Neticesi Devamını Oku

TAZMİNAT HUKUKU AVUKATI

TAZMİNAT DAVALARI Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından Devamını Oku

TÜKETİCİ HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ HUKUKUNUN KAPSAMI? Tüketici haklarının korunmasına ilişkin usul ve esaslar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Tüketici hukukunun amacı, kimlerin tüketici sayılması gerektiği, hangi işlemlerin tüketici işlem olduğu ve bir tüketici işlemden doğan uyuşmazlıkların ne şekilde Devamını Oku

ŞİRKET AVUKATI – KOLLEKTİF ŞİRKET VE ÖZELLİKLERİ

KOLLEKTİF ŞİRKET NEDİR? Kollektif şirket Ticaret Kanunumuzun 211. Maddesinde tanımlanmıştır. Kanun maddesine göre; “Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.” Yani Kollektif Devamını Oku

EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA SUÇU

EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA SUÇU Kasten yaralama suçunun temel hali, Ceza Kanunumuzun 86. Maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre; “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar Devamını Oku

ŞİRKET AVUKATI – ADİ ORTAKLIK / ADİ ŞİRKET

ADİ ORTAKLIK NEDİR? Adi Ortaklık, Borçlar Kanunumuzun 620 ila 645. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlgili hükümlere göre adi ortaklık; iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmelerdir.TBK hükümlerine göre adi ortaklığın tek kişi Devamını Oku

ŞİRKET AVUKATI – ŞİRKETLER HUKUKU GENEL TASNİFİ

ŞİRKETLER HUKUKU VE ŞİRKET TÜRLERİ Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Şirketler hukuku; ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair düzenlemeler içeren ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketleri, kavram olarak Devamını Oku

Vesayet ve Satışa İzin Verilmesi Talebi Dava Dilekçesi Örneği

DAVACI : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya KISITLI : ….. (Vasisi ……) DAVALI : Hasımsız KONU : Satış izni verilmesine ilişkin talebimizi içerir dilekçemizdir AÇIKLAMALAR : Müvekkil …., Devamını Oku

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

Dosya No: … Esas Temsil Edilen (Davacı) : .. Vekili : Av. Hasan Basri SARI Konu : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunulmasıdır. Açıklamalar : Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında, davacının avukatlık vekalet ücretimizi ödememesi sebebi ile gördüğümüz lüzum üzerine davacı Devamını Oku

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

….. NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE (Gönderilmek Üzere)….. .. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SORUŞTURMA NO: … SANIK : … MÜDAFİİ : Av.Hasan Basri SARIFeritpaşa, Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/Konya KONU : Müvekkil hakkında verilmiş olan .. Sulh Devamını Oku

Temyiz Kanun Yolundan Feragat Dilekçesi Örneği

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. EsasKARAR NO: …… Karar TEMYİZ KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDENDAVALI-KARŞI DAVACI : …. VEKİLİ : Av. HASAN BASRİ SARI DAVACI-KARŞI DAVALI : ….. VEKİLİ : ….. KONU : Temyiz kanun yolundan FERAGAT ettiğimize Devamını Oku

Tehdit &Hakaret Suçları Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

MÜŞTEKİ : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301,Selçuklu/Konya ŞÜPHELİLER : ….. KONU : Müvekkile karşı TCK’nın 106/1-2(c) ve 125. maddeleri uyarınca işlenmiş olan Tehdit ve Hakaret suçları kapsamında şikayetlerimizin sunulmasından Devamını Oku

Tanık Listesi Sunma Dilekçesi Örneği

KONYA .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : … TANIK LİSTESİ SUNANDAVACI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI KONU : Tanık listemizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen, mahkemenizce görülmekte olan dosya kapsamında tanık listemizi sayın Devamını Oku

Kasten Yaralama Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

DAVACI : … VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/Konya DAVALILAR : ……… DAVA DEĞERİ : 00.000,00 TL (fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla) KONU : Davalıların, Devamını Oku

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi İhtarname Örneği

İHTAR EDEN : ….. MUHATAP : ….. KONU : İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ve aşağıda belirtilen alacaklarımın 3 gün içerisinde tarafıma ödenmesi talebime ilişkin ihtarnamemdir. AÇIKLAMALAR :*Kurumunuzda, …. tarihinden itibaren “…..” olarak görev yapmaktayım. İş sözleşmemde belirtilen görev tanımım Devamını Oku

İstinaf Kanun Yoluna Başvurmaktan Feragat Dilekçesi Örneği

KONYA .. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. EsasKARAR NO : …. Karar İSTİNAF KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDENDAVALI-KARŞI DAVACI : …….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI DAVACI-KARŞI DAVALI : …….. KONU : İstinaf kanun yoluna başvurmaktan feragat ettiğimize ilişkin Devamını Oku

Haczin Kaldırılması ve Fekki Talebi Dilekçe Örneği

DOSYA NO: … TALEPTE BULUNAN : … VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen alacaklı vekili olarak taraf olduğumuz dosya kapsamında;……… Plakalı motorlardan haczin kaldırılmasını ve fekkini bilvekale arz ve talep ederiz.

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu İtiraz Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …. EsasKARAR NO : ….. Karar SANIK : …. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya MAĞDUR : …… SUÇ : Kadına Karşı Basit Yaralama KARAR TARİHİ : Devamını Oku

EL KOYMA KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DEĞİŞİK İŞ NO: .. D.İş İTİRAZ EDEN : ….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya KONU : El koyma kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibaret dilekçemizdir. TEBLİĞ TARİHİ : İşbu karar Devamını Oku

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …. EsasKARAR NO : .. Karar İSTİNAF BAŞVURUSUNDABULUNAN SANIK : ……. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301Selçuklu/KonyaSUÇ : ……. KARAR TARİHİ : ….. KONU : Konya .. Ağır Devamını Oku

Anlaşma Protokolü Neticesinde Çekişmeli Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

TARAFLAR: 1-….. 2-….. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı taraflar adına vekilleri olarak, Av. Hasan Basri SARI ile …., taraflararasında görülen ve Mahkemenizin .. Esas ve … Karar sayılı dosyasına ilişkin aşağıda belirtilenhususlarda taraf iradeleri doğrultusunda anlaşmışlardır. İşbu protokole göre; PROTOKOL MADDELERİ: Devamını Oku

Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi (İcranın Geri Bırakılması)

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE(Gönderilmek Üzere)KONYA .. SULH HUKUK MAHKEMESİNE TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR DOSYA NO : …… EsasKARAR NO : …….. Karar İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNANDAVALI : …… DAVACI : ……. VEKİLİ : ….. KONU :İstinaf kanun yoluna başvurum Devamını Oku

Nafaka Arttırım Dava Dilekçesi Örneği

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVALI : ………. KONU : Yüksek enflasyon nedeniyle mevcut nafaka miktarındaki düşen alım gücünün bir nevi de olsa Devamını Oku

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI – DEPORT (SINIR DIŞI EDİLME)

DEPORT KARARI ve DEPORT KARARININ İPTALİ DAVASI Deport kararı, sınır dışı edilme anlamına gelmektedir. Hakkında deport kararı verilen yabancı, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı Devamını Oku

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ve GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSU

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ NEDİR ve KİMLERE VERİLİR? Geçici Koruma statüsü, YUKK’un 91. maddesine göre; kitlesel olarak Türkiye sınırlarına gelen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancıların uluslararası koruma ihtiyacının sağlanmasıdır. Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri Devamını Oku

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI – YABANCILAR HUKUKUNA DAİR..

Öncelikle ifade edelim ki bu makalemiz, geniş bir konu ve alanı kapsaması nedeniyle genel hatlarıyla ele alınmıştır. Daha detaylı nüshalarda hak kaybına uğramamak adına, bir avukat desteğinden faydalanmanız yararlı olacaktır. YABANCI KİMDİR? Yabancı, bulunduğu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişilerdir. Yani Devamını Oku

MÜDAHALENİN MEN’İ (EL ATMANIN ÖNLENMESİ) DAVASI

MÜDAHALENİN MEN’İ DAVASI NEDİR? Müdahalenin men’i davası, uygulamada el atmanın önlenmesi davası olarak da bilinmektedir. El atmanın önlenmesi davası; oturma (sükna), mülkiyet, intifa gibi ayni bir hak sahibinin, bu hakkına haksız müdahalede veya tecavüzde bulunan kişilere karşı açtığı davadır. Ancak Devamını Oku

METAMFETAMİN, ESRAR, EROİN, KOKAİN, EKSTAZİ, KENEVİR, SENTETİK HAPLAR VE KULLANIM SINIRLARI

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA (TCK:m 191), UYUŞTURUCU MADDE SATMA (TCK:188) SUÇLARI? Bu makalemizde; ülkemizde sıklıkla kullanılan ve satılan uyuşturucu maddelerine, türlerine ve isimlerine, kişisel kullanım sınırlarına ve kullanma-satma ölçütlerine yer vereceğiz. Ancak öncelikle Ceza Kanunumuzun 188 ila 191. Maddeleri arasında düzenlenen Devamını Oku

TAZMİNAT AVUKATI – ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI

ECRİMİSİL DAVASI NEDİR? Uygulamada, “haksız işgal tazminatı, ecrimisil, fuzulî işgal tazminatı, kullanma tazminatı” şeklinde de ifade edilmektedir. Biz makalemizde, Ecrimisil tabirini kullanacağız. Ecrimisil, genel olarak, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebildiği bir tazminattır. Daha anlaşılır bir tabir ile Devamını Oku

TAZMİNAT AVUKATI – HAKSIZ KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

KONYA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DAVACI : ….. VEKİLİ : Av.Hasan Basri SARIFeritpaşa, Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVALI : T.C. Maliye Bakanlığı Konya Defterdarlığı KONU : Müvekkil …’nın, Konya .. Ağır Ceza Mahkemesi … E. Numaralı Devamını Oku

DERKENAR TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA .. SULH HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : … EsasKARAR NO : …. Karar DAVALI : ……. DAVACI : ……. VEKİLİ : ……… KONU : Tehir-i icra talepli olarak istinaf kanun yoluna başvurduğuma dair derkenar verilmesi talebimdir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda Devamını Oku

YENİ MALİK İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVA DİLEKÇESİ

KONYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI : KONU : TBK m. 351 ve sair hükümler kapsamında Kiralananın Yeni İktisap ve ihtiyaç sebebiyle tahliyesine Devamını Oku

VELAYETİN KALDIRILMASI VE VASİ TAYİNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : …. DAVALI : ….. VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUK: ….. DAVA KONUSU : Konya … Sulh Hukuk Mahkememsinin ….. Esas ve … Karar sayılı ilamı neticesinde Velayeti davalı anneye bırakılan küçüğün, velayetinin kaldırılarak, tarafımın (küçüğün Devamını Oku

UYUŞTURUCU KULLANMA VE KENEVİR EKME SUÇU İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DOSYA NO : ……. EsasKARAR NO : …… Karar İSTİNAF EDENSANIK : ……… MÜDAFİİ : Av. Ferdi DEMİRFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. SUÇ : 2313 sayılı Kanuna Aykırılık KARAR TARİHİ : …… Devamını Oku

TAPU AVUKATI – TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : Av.Hasan Basri SARIFeritpaşa mah. Ulaşbaba cad. Mustafa Kaya İş Merkezi 24/301 Selçuklu/Konya DAVALI : TALEP KONUSU : Tapu İptali ve Tescil- Taşınmaz Bedel- Tazminat (Terditli Davadır) DAVA DEĞERİ : ……. TL Devamını Oku

SÜRE UZATIM TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. Esas, TALEPTEBULUNAN DAVALI : ……… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI TALEP KONUSU : Süre uzatım talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR : DAHA DETAYLI BİLGİ VE DANIŞMANLIK ALMAK İÇİN HBS HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU Devamını Oku

SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI ALACAK KALEMLERİNE İLİŞKİN BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : ……. DAVACI : ……… VEKİLİ : Av.Hasan Basri SARI KONU : Sözleşmeden Kaynaklı Zarar Kalemlerine İlişkin Beyan dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : Davacı sıfatıyla taraf olduğumuz Konya … Asliye Hukuk Mahkemesinin …. esas sayılı Devamını Oku

MİRAS AVUKATI – MİRASIN HÜKMEN REDDİ (REDDİ MİRAS) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DAVACI (Mirasçı) : … VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMURİS : ……. ÖLÜM TARİHİ : ….. DAVALILAR : ….. KONU : Mirasın Hükmen Reddine ve Tesciline Karar Verilmesi Talebimizden ibarettir. Devamını Oku

İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … HUKUK DAİRESİ’NE(Gönderilmek Üzere)KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …….. EsasKARAR NO: …….. Karar İSTİNAF KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDENDAVALI : ………. DAVACI : ……… KONU : İstinaf hakkımdan feragat istemimi içeren dilekçemdir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda Devamını Oku

SAHTE PLAKA KULLANMA (RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK) SUÇU İSTİNAF DİLEKÇESİ

DOSYA NO : …… EsasKARAR NO : …… Karar İSTİNAF EDENSANIK : ……… MÜDAFİİ : Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik KARAR TARİHİ : ……… KONU Devamını Oku

8. YARGI PAKETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8. YARGI PAKETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve “8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Devamını Oku

İŞ HUKUKU AVUKATI – İŞE İADE DAVALARI

İŞE İADE DAVASI NEDİR? İşe iade davası; işveren tarafından geçerli bir sebep veya haklı bir sebep olmaksızın işçinin, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde, işçinin tekrar işine dönmek amacıyla belli şartlar altında açacağı davadır. Özetle, İşveren tarafından iş sözleşmesi haksız olarak Devamını Oku

İCRA AVUKATI – HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI (İİK m.97-99)

Makalemize başlamadan önce şu hususu ifade etmek gerekir. Esasen 3 farklı halde istihkak davası açılabilmektedir. Bunlar;1-İcra İflas Hukukundan Kaynaklanan Hacizde İstihkak Davası (İİK m.97-99)2-Miras Hukukundan Kaynaklanan İstihkak Davası (Buraya tıklayarak makalemize erişebilirsiniz),3-Eşya Hukukundan Kaynaklanan (malın elden çıkması halinde) İstihkak Davası Devamını Oku

MİRAS AVUKATI – MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN İSTİHKAK DAVALARI

Makalemize başlamadan önce şu hususu ifade etmek gerekir. Esasen 3 farklı halde istihkak davası açılabilmektedir. Bunlar;1-Miras Hukukundan Kaynaklanan İstihkak Davası,2-İcra İflas Hukukundan Kaynaklanan Hacizde İstihkak Davası (Buraya tıklayarak makalemize erişebilirsiniz),3-Eşya Hukukundan Kaynaklanan (malın elden çıkması halinde) İstihkak Davası (Buraya tıklayarak Devamını Oku

EŞYA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN (MALIN ELDEN ÇIKMASI HALİNDE) İSTİHKAK DAVASI

Makalemize başlamadan önce şu hususu ifade etmek gerekir. Esasen 3 farklı halde istihkak davası açılabilmektedir. Bunlar;1-Eşya Hukukundan Kaynaklanan (malın elden çıkması halinde) İstihkak Davası,2-İcra İflas Hukukundan Kaynaklanan Hacizde İstihkak Davası (Buraya tıklayarak makalemize erişebilirsiniz),3-Miras Hukukundan Kaynaklanan İstihkak Davası (Buraya tıklayarak Devamını Oku

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA, TAŞIMA, SATIN ALMA & SİLAH TİCARETİ (KAÇAKÇILIĞI) SUÇLARI

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA, TAŞIMA, SATIN ALMA & SİLAH TİCARETİ (KAÇAKÇILIĞI) SUÇLARI Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, taşıma, satma veya satın alma suçları; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Uygulamada bu suçlar 6136 Sayılı Kanuna Devamını Oku

KENEVİR EKME SUÇU & CEZASI

KENEVİR EKİMİ NE İÇİN SUÇ SAYILIR? Kenevir bitkisi, her ne kadar endüstriyel amaçlı kullanılsa da, esrar elde etmek amacıyla da kullanılması sebebiyle ekimi yasaklanmıştır. Çünkü Kenevir bitkisi, esrarın etkin maddesi olan THC (Tetrahidrocannabinol) içermektedir. Kenevir ekimi, Tarım Orman Bakanlığı’nın iznine Devamını Oku

HİZMET TESPİT DAVASI (SİGORTALILIĞIN TESPİTİ)

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR? Hizmet tespit davası, SGK’ya bildirim yapılmadan çalıştırılan, sigorta kaydı hiç yapılmadan veya eksik yapılan işçilerin, sigorta kayıtlarının düzeltilmesi ve eksik sigorta primlerinin ödenmesini sağlamak amacıyla işverene karşı açılan davadır. İşçinin; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, Devamını Oku

MİRAS AVUKATI – MİRASIN REDDİ DAVASI & REDDİ MİRAS

MİRASIN REDDİ NEDİR? Mirasın reddi, diğer bir adıyla reddi miras; Murisin terekesinin borca batık olması nedeniyle, yasal veya atanmış mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını ve dolayısıyla mirasın doğurduğu hak ve yükümlülüklerini reddetmelerine denir. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar, murisin mirasının borca batık Devamını Oku

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA & KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN DOĞAN DAVALAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR? Kamulaştırmasız el atma; en yalın tabirle idarenin özel mülkiyete tabi bir taşınmaza hukuka aykırı olarak el koymasıdır. İdarelerin kamulaştırma işlemi yapmaksızın özel mülkiyete tabi bir taşınmaza fiilen ve sürekli olarak el koymasına veya üzerine bir tesis Devamını Oku

PATENT VE FAYDALI MODEL AVUKATI – PATENT & FAYDALI MODEL HUKUKU

PATENT & FAYDALI MODEL HUKUKU / BAŞVURU SÜRECİ PATENT & FAYDALI MODEL NEDİR? Öncelikle Patent ve Faydalı modelin ne anlama geldiğini kısaca açıklamak gerekirse; Patent, yeni olan, sanayiye uygulanabilir olan ve buluş basamağı içeren olguların korunmasını sağlayarak bu buluşun kime Devamını Oku

MARKA AVUKATI – MARKA HUKUKU & MARKA BAŞVURU SÜRECİ

MARKA HUKUKU NEDİR? Markanın ne olduğu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunumuzda düzenlenmiştir. Kanunun 4. maddesine göre; “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak Devamını Oku

İNFAZ AVUKATI – KAPALI CEZAEVİ & AÇIK CEZAEVİNDE GEÇİRİLECEK SÜRELER VE KAPALIDAN AÇIĞA GEÇİŞ DURUMU

KAPALI CEZAEVİ & AÇIK CEZAEVİ FARKI Öncelikle Kapalı cezaevi ile Açık cezaevi arasındaki farka kısaca değinmek gerekirse;Kapalı cezaevleri; güvenlikleri en üst derecede olan, içten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan ve dışarıya temasa imkân vermeyen cezaevleridir. Kapalı cezaevlerinde tutulanların Devamını Oku

İNFAZ AVUKATI – KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLI TAHLİYE) & DENETİMLİ SERBESTLİK

KOŞULLU SALIVERİLME NEDİR? Koşullu salıverilme, hakkında hapis cezası verilmiş olan hükümlünün, kanunda belirlenen kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi şartıyla, hapis cezasının geriye kalan kısmını cezaevi dışında çektirilmesini sağlayan infaz hukuku müessesesidir. Şartları;1-Öncelikle, mutlaka hükümlünün, hakkında tesis edilen cezanın bir Devamını Oku

İHALENİN FESHİ AVUKATI – İHALENİN FESHİ DAVASI

İHALENİN FESHİ NEDİR ? İhalenin Feshini daha iyi anlamak adına öncelikle icra takibine ve hacze kısaca değinmekte fayda görmekteyiz. Bilindiği üzere alacağını alamayan alacaklı, başlattığı icra takibine binaen takibin kesinleşmesinin akabinde borçlunun mallarını haczettirerek satışını isteyebilmektedir. Söz konusu taşınır ve Devamını Oku

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE(Gönderilmek Üzere)KONYA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : ….. Esas SANIK : MÜDAFİİ : Av.Ömer Faruk Bayram & Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/Konya KONU Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNEKONYA DAVACILAR : ……… VEKİLLERİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVALILAR : ……. KONU : Dava konusu taşınmazlarda mevcut ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebidir.Dava değeri : 30.000.-TLOLAYLAR : Devamını Oku

Örgüte Üye Olma ( FETÖ) Suçlarında AİHM’nin Yalçınkaya-Türkiye Kararı ve AYM’nin İbrahim Er ve Diğerleri Kararı Doğrultusunda YARGILAMANIN YENİLENMESİ Dilekçe Örneği

KONYA …. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE ESAS NO : ….. EsasKARAR NO : …… Karar YARGILAMANIN YENİLENMESİTALEBİNDE BULUNAN SANIK : ……. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/Konya DAVA KONUSU : Mahkemenizin Devamını Oku

Cinsel İstismar Suçunda Mütalaaya Karşı Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

KONYA … AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. SSÇ : …. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya MAĞDUR : …. SUÇ : Şantaj, Çocuğun cinsel istismarı KONU : İş Devamını Oku

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

KONYA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. Esas BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZDA BULUNANDAVALI : ……… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24 Daire 301, Selçuklu/Konya DAVACILAR : ….. VEKİLLERİ : …… Devamını Oku

Fesih ve Tahliye Talepli İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : ….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMUHATAP : ….. KONU : İş bu belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshedilmek suretiyle yenilenmeyeceğine ve mecurun ihtiyaç sebebiyle tahliyesine ilişkin Devamını Oku

HAGB Kararından Sonra Hükmün Açıklanması Üzerine İstinaf Dilekçesi Örneği

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE (Gönderilmek Üzere) KONYA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: ….. Esas …. Karar ( HAGB Kararı) ….. Esas ( HAGB Kararının Açıklanması) İSTİNAF EDENMÜŞTEKİ : … VEKİLİ :Av. Hasan Basri Sarı SANIK : Devamını Oku

Kamu Arazisini (Hazine Malı) İzinsiz Kullanma Suçunda Mütalaaya Karşı Savunma Dilekçesi Örneği

KONYA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. Esas SANIK : …… MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/ KonyaMÜŞTEKİ : ……. SUÇ : Kamu Kurum veya Kuruluşları veya Devamını Oku

Kasten Yaralama Suçuna Karşı Savunma Dilekçesi Örneği

KONYA… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: …… Esas KATILAN SANIK : ……….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301,Selçuklu/KonyaKATILAN SANIK :…… KONU : İşbu dosyaya ilişkin savunmalarımızın sunulması ile müvekkilin BERAATİNE karar Devamını Oku

Mal Rejiminin Tasfiyesi & Katılma Alacağı Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO: …. CEVABA CEVAP SUNANDAVACI :…. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI :… KONU : Davacı sıfatıyla taraf olduğumuz işbu davada, davalı tarafın cevap dilekçesine Devamını Oku

Mal Rejiminin Tasfiyesi & Katılma Alacağı Davasında Cevap Dilekçesi Örneği

……….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NUMARASI : …… Esas CEVAP SUNANDAVALI : …… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI……. DAVACI : ……. VEKİLİ : …… KONU : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddi taleplerimizden ibarettir. Devamını Oku

Mal Rejimi & Katılma Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE ADLİ YARDIM TALEPLİDİR DAVACI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI : … KONU :Mal Rejiminin Tasfiyesi ile katılma alacağının Tahsili İsteminden İbarettir. Tedbir Talebimiz Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMUHATAP : … KONU : …. yılının ….. ayından itibaren sözlü kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmakta olduğunuz meskenin Devamını Oku

Mazeret Dilekçesi Örneği

KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO :… Esas DAVALI : ….. VEKİLİ :Av. Hasan Basri SARI DAVACI : …….. VEKİLİ :…… KONU : Mazeret dilekçemizden ibarettir. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda esas numarasını yazdığımız dosyanın ….. tarihinde yapılacak duruşmasına Sayın Devamını Oku

Tehdit Suçunda Basit Yargılama Usulünce Verilen Beraat Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

KONYA .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. EsasKARAR NO : …. Karar MÜŞTEKİ : ….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI & Av. Ömer Faruk BAYRAMFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaSANIK : ……… Devamını Oku

Yağma Suçunda Mütalaaya Karşı Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …… Esas ESASA İLİŞKİN SAVUNMASUNAN SANIK : ….. MÜDAFİİ : Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. KONU : İşbu dosya kapsamında mütalaaya karşı; Esasa ilişkin savunmalarımızın sunulması ile Devamını Oku

KAMULAŞTIRMA AVUKATI – KAMULAŞTIRMA HUKUKU & KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN DAVALAR

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEKamulaştırma bedelinin tespiti davalarında görevli ve yetkili mahkeme KK.’nın 10.maddesinde düzenlenmiştir. Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi’dir. Davacı : Kamulaştırma Anayasa’nın 46.maddesi ve 2942 sayılı Devamını Oku

İŞ KAZALARI AVUKATI – ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI ve TAZMİNAT HUKUKU

ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI Ülkemizde maalesef ki çok fazla sayıda ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek adına öncelikle işçilerin kendi hak ve yükümlülüklerini bilmeleri büyük önem arz etmektedir. İş kazasının yaşanması durumunda, özellikle de ölümle sonuçlanan iş kazalarının Devamını Oku

MUVAZAA NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (TBK m.19)

MUVAZAA NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( TBK m. 19 ) TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI; 1- İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN İPTAL DAVALARI 2- MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI Konuya girmeden önce şu ayrımı belirtmekte fayda görüyoruz. Uygulamada Tasarrufun iptali davaları iki farklı şeklide Devamını Oku

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İİK m.277-284 )

İCRA İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İİK m.277-284 ) TASARRUFUN İPTALİ DAVLARI; 1- İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN İPTAL DAVLARI 2- MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI Konuya girmeden önce şu ayrımı belirtmekte fayda görüyoruz. Uygulamada Tasarrufun iptali davaları iki farklı şeklide Devamını Oku

BOŞANMA KARARLARININ TANIMA ve TENFİZİ

BOŞANMA KARARLARINDA TANIMA Tanıma ve Tenfizin ne olduğunu, bu davanın hangi durumlarda açılması gerektiğini, Ön ve Esas şartları, Görevli ve Yetkili Mahkemeleri, Teminat şartını ve Bunlara ilişkin emsal Yargıtay kararlarını ; Tanıma ve Tenfiz Davaları Makalemizde detaylarıyla birlikte açıklamıştık. Tekrara Devamını Oku

TANIMA TENFİZ AVUKATI – TANIMA & TENFİZ DAVALARI

TANIMA ve TENFİZ NEDİR? TANIMA;Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir hükmün ülkemizde de geçerli olmasının sağlanmasıdır. Zira bir yabancı devlet mahkemelerinde verilen hüküm yalnızca o ülkede geçerli olur. Söz konusu mahkeme hükmünün ülkemizde de geçerli olabilmesi ‘tanıma’ prosedürü Devamını Oku

TRAFİK KAZALARI AVUKATI – ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI ve DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI TRAFİK KAZASI NEDİR ?Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana, ağaca veya herhangi başka bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir. Trafik kazaları genellikle yaralanma, ölüm ya da Devamını Oku

TRAFİK KAZALARI ve TRAFİK KAZLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK İŞLETEN KAVRAMI ve İŞLETENİN SORUMLULUĞU İşleten ARACIN SAHİBİ VEYA MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIN ALAN SİCİLDE ALICI GÖZÜKEN kişi veya aracı uzun süreli olarak kiralayan veya aracı ariyet ve rehin olarak bulunduran kişidir.İşleten : Araç sahibi olan veya Devamını Oku

BABALIK DAVASI

BABALIK DAVASI Babalık davasını açıklamadan önce konunun daha anlaşılır olabilmesi için ana-baba ile çocuk arasında soybağının hangi şekillerde kurulduğunu kısa bir açıklamakta fayda var. Soybağının Kurulması;Medeni Kanunumuzun 282. Maddesine göre;“Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. ( çocuğun evilik birliği Devamını Oku

İŞÇİLİK ALACAĞI AVUKATI – İŞÇİLİK ALACAKLARI & İŞÇİ HAKLARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI İş kanuna göre işçi sıfatına haziz olan kişilerin işveren bünyesinde yaptıkları çalışma karşılığında haketmiş oldukları alacak hakları mevcuttur. Makalemizin konusu işçilik sıfatına haiz olarak verilen hizmet karşılığında hak edilen alacak kalemleridir. 1-MAAŞ ALACAĞI İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret Devamını Oku

TANIMA & TANIMANIN İPTALİ DAVALARI

TANIMA ve TANIMANIN İPTALİ DAVASI TANIMA DAVASI Tanıma; evlilik dışı doğan bir çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulmasıdır. Tanıma, geçmişe etkili kurucu yenilik doğuran tek taraflı bir hukuki işlemdir. Yani çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Devamını Oku

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davası; çocuğun nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda açılacak davadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, Devamını Oku

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Soybağının reddi; baba ile çocuk arasındaki geçerli olan babalık karinesinin bozucu yenilikdoğuran dava niteliğinde olan soybağının reddi davası yoluyla çürütülerek, böylece çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder . SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Bugün ki makalemizin Devamını Oku

Ziynet Alacağı Davası Cevap Dilekçesi Örneği

DOSYA NUMARASI : ……… Esas CEVAP SUNANDAVALI : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVACI : ……… VEKİLİ : ……. KONU : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddi Devamını Oku

Üçüncü Bir Kişiye Karşı Açılan ‘Kişisel Eşyanın İadesi-Ziynet Alacağı’ Davasına Cevap Dilekçesi Örneği ( Taraf Sıfatı Eksikliği)

DOSYA NUMARASI : …… Esas CEVAP SUNANDAVALI : …….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVACI : ……… VEKİLİ : …… KONU : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddi Devamını Oku

Trafik Kazası Nedeniyle İstinaf Başvurusu Dilekçe Örneği ( Kiralık Araç )

……… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE (GÖNDERİLMEK ÜZERE) ………ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. DAVALI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya DAVACI : …….. KONU : Devamını Oku

Tehdit & Şantaj Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

MÜŞTEKİ :…… VEKİLİ : Av. Ömer Faruk BAYRAMFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya ŞÜPHELİLER : ….. KONU : Müvekkile karşı TCK’nın 106/1-2(c), 107/1-2, 148/2 maddeleri uyarınca işlenmiş olan Tehdit, Şantaj ve Yağma suçları kapsamında şikayetlerimizin Devamını Oku

Silahlı Tehdit Suçunda Savunma Dilekçesi Örneği

…….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. E. SANIK : ….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri Sarı MÜŞTEKİ : ….. VEKİLİ : ….. KONU : Savunma dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen sanık müdafii olarak taraf olduğumuz Devamını Oku

Örnek 14 Kapsamında İtirazın İptali ve Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İCRA DOSYA NO : …. DAVACI :……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI : …. KONU : İtirazın iptali ve mecurun tahliyesi davasıdır. AÇIKLAMALAR : …. İcra Müdürlüğünün ……. sayılı Devamını Oku