Avukat,  Ağır Ceza Hukuku,  Ağır Ceza Hukuku,  Boşanma Hukuku,  Boşanma Hukuku,  Hukuk Bürosu,  Hukuk Büroları

Adam Öldürme Suçunda Ceza Hukuku

Kasten adam öldürme suçu, gerek suçun niteliği gerekse ceza miktarı yönünden savunmanın Ağır Ceza Hukuku aracılığıyla yapılması zorunlu olan suçlardandır. Avukat, kasten adam öldürme suçunun basit veya nitelikli hallerinden hangisinin işlendiğine göre iddia ve savunma hazırlar.

Suçun nitelikli hallerini ispat etmek bazen zor olabilir, Ceza Hukuku bu hallerin ispatlanması açısından iddia faaliyetine katkı sunabilir. Adam öldürme suçunun nitelikli hallerinin gerçekleşip gerçekleşmediği tarafların olay öncesi, olay sırasında ve sonrasındaki davranışlarını incelemek gerekir. Avukat, bir kasten adam öldürme vakıasını incelerken vakıanın tüm aşamalarını bir bütünlük içinde incelemelidir. Suçun nitelikli hallerini ortaya çıkarmak ince bir ayrıntının fark edilmesine bağlı olabilir. Adama öldürme suçunun nasıl gerçekleşebileceğine dair çok geniş bir perspektifle hareket edildiğinde suçun ispatına dair ayrıntıların gözden kaçması engellenir.

Ağır Ceza Hukuku, kasten adam öldürme suçunda haksız tahrik bulunup bulunmadığını özellikle araştırmalıdır. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi halinde faile verilecek cezada indirim yapılabilecektir. Haksız tahrikin derecesi yapılacak indirimin oranını da belirleyecektir. Olayda haksız tahrik olup olmadığı, haksız tahrik varsa ne derecede olduğu Ceza Hukuku tarafından araştırılmalıdır.

Meşru müdafaa (meşru savunma) da adam öldürme suçu açısından avukatın dikkat etmesi gereken bir kavramdır. Meşru müdafaa halinde faile ceza verilmez. Filin meşru savunma altında işlenip işlenmediği çok hassas bir değerlendirme gerektirdiğinden Ceza Hukuku, bu hususa dair delillerin soruşturma aşamasından itibaren toplanmasını ve meşru savunmanın ispatlanmasını sağlamalıdır.

Kasten Öldürme Davasına bakan avukat için Ağır Ceza Hukuku Hasan Basri Sarı Avukatlık hizmeti vermektedir.