Anlaşma Protokolü Neticesinde Çekişmeli Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

TARAFLAR: 1-….. 2-….. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı taraflar adına vekilleri olarak, Av. Hasan Basri SARI ile …., taraflararasında görülen ve Mahkemenizin .. Esas ve … Karar sayılı dosyasına ilişkin aşağıda belirtilenhususlarda taraf iradeleri doğrultusunda anlaşmışlardır. İşbu protokole göre; PROTOKOL MADDELERİ: Devamını Oku

SAHTE PLAKA KULLANMA (RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK) SUÇU İSTİNAF DİLEKÇESİ

DOSYA NO : …… EsasKARAR NO : …… Karar İSTİNAF EDENSANIK : ……… MÜDAFİİ : Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik KARAR TARİHİ : ……… KONU Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMUHATAP : … KONU : …. yılının ….. ayından itibaren sözlü kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmakta olduğunuz meskenin Devamını Oku

Yağma Suçunda Mütalaaya Karşı Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …… Esas ESASA İLİŞKİN SAVUNMASUNAN SANIK : ….. MÜDAFİİ : Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. KONU : İşbu dosya kapsamında mütalaaya karşı; Esasa ilişkin savunmalarımızın sunulması ile Devamını Oku

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İİK m.277-284 )

İCRA İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İİK m.277-284 ) TASARRUFUN İPTALİ DAVLARI; 1- İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN İPTAL DAVLARI 2- MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI Konuya girmeden önce şu ayrımı belirtmekte fayda görüyoruz. Uygulamada Tasarrufun iptali davaları iki farklı şeklide Devamını Oku

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davası; çocuğun nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda açılacak davadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, Devamını Oku

Nafaka Arttırım Talebi Beyan Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : Esas DAVACI : ……. VEKİLİ : Av. Ömer Faruk BAYRAMFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya DAVALI :…. KONU : Yüksek enflasyon nedeniyle mevcut nafaka miktarındaki düşen alım gücünün bir nevi de olsa Devamını Oku

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlatılan İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

…….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : …… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/KonyaDAVALI : ……. KONU : Menfi Tespit Davası (Takipten Sonra) AÇIKLAMALAR : Davalı ……. tarafından davacı Devamını Oku

HAGB(Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Kararına İtiraz ve Müşteki Sanığın Cezalandırılması Talepli Dilekçe Örneği

DOSYA NO: …… Esas …….. Karar HAGB KARARINA İTİRAZ EDENMÜŞTEKİ SANIK : …….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş MerkeziNo:24/301, Selçuklu/KONYA KONU : …… Asliye Ceza Mahkemesi….. tarih,……. Esas …..Karar sayılı ilamı doğrultusunda müvekkile Devamını Oku

Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edilmesi Talepli Dilekçe Örneği

ESAS NO : …KARAR NO : …. DAVACI :…. VEKİLİ : Av. HASAN BASRİ SARI DAVALI : …. KONU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması talebidir. AÇIKLAMALAR ve TALEP: Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını, Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE AÇILAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE AÇILAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI Muris Muvazaası açılacak tapu iptal tescil davaları ülkemiz en sık görülen dava türlerinden biridir. Genellikle muvazaalı yapılan işlemler neticesinde mirasçıların bir kısmı mirastan mahrum bırakılmak istenmektedir. Bu sebeple yapılan muvazaalı işlemlere Devamını Oku

İDARE AVUKATI – İDARE HUKUKU ve İDARİ YARGIDA İPTAL & TAM YARGI DAVALARI

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır İDARİ DAVALAR VE İDARİ DAVA TÜRLERİ İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı Devamını Oku

Yeni Doğan Çocukla Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçe Örneği

DOSYA NO : …… E. TALEPTE BULUNANDAVALI : …… DAVACI :…. KONU : Yeni doğan çocuğumla aramda kişisel ilişki kurulması talebimdir. AÇIKLAMALAR : Davalı ……. ile halihazırda evli olup boşanma arefesindeyiz. Sayın mahkemenizin …. Esas sayılı dosyası kapsamında derdest boşanma Devamını Oku

TRAFİK KAZALARI AVUKATI – TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN DAVALAR ve SİGORTANIN SORUMLULUĞU

Trafik sigortası ile meydana gelen trafik kazalarının en azından maddi zararlarını biraz olsun gidermek amaçlanmıştır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası ile belirlenmiş şartlar çerçevesinde meydana gelen kazalardan doğacak tazminatı, sigorta limiti dâhilinde sigortacı karşılar. Bu sayede hem zarargören sigortalı hem de Devamını Oku

Velayete İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Velayete İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği, Bilirkişi raporuna nasıl itiraz edilir, Velayete ilişkin itiraz dilekçesi örneği.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği , Esas hakkında savunma dilekçesi, Savunma dilekçesi nasıl yazılır.

Kooperatiften Haksız İhraç Nedeniyle Alacak Davası Dilekçe Örneği

Kooperatiften Haksız İhraç Nedeniyle Alacak Davası Dilekçe Örneği, kooperatiften haksız şekilde ihraç edildim nasıl dava açabilirim, kooperatif ihraç.

TENKİS DAVASI

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır. Tenkis davasının konusunu, saklı payları ihlal eden ölüme bağlı tasarruflar ile kanunda belirtilen sağlar arası tasarruflar oluşturur.

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Evlilik Sözleşmesi ve evlilik sözleşmesi nasıl yapılır

Evlilik Sözleşmesi Hakkında Bilgiler Avukat Hasan Basri Sarı ‘da Boşanma Hukuku olarak tecrübesiyle müvekkillerine Boşanma Hukuku olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Her ilde arttığı gibi ‘da da boşanma sayısında artış sözkonusu. Sorunlu boşanmaları önlemek isteyenler için Evlik Sözleşmesi Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Prosedürleri

Günümüzde pek çok evlilik anlaşmalı ya da davalı olarak sonuçlanıyor. Boşanma davası eşlerden birinin ya da her ikisinin karşılıklı olarak açabileceği davalardır. Eşlerden birinin ikametgahında son 6 aydır ikamet ettikleri yerin mahkemesine ya da aile mahkemesinde başvurularak açılabilir. Yabancı uyruklular Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Boşanma Hukuku

’da faaliyet gösteren Avukat Hasan Basri SARI Hukuk Bürosu Boşanma Hukuku olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, Boşanma Hukuku olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Avukat

 HBS Hukuk Bürosu olarak çalışma alanlarımızı başlıca kategoriye ayırdığımızda: Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma, Anayasa Mahkemesi Kararları, Anlaşmalı Boşanma, Arabuluculuk, Avukatlara Tavsiyeler, Avukatlık Hukuku, Avukatlık Ücret Sözleşmeleri, Avukatlık Ücret Tarifeleri, Boşanma, Ceza Hukuku, Dava Türleri, Dilekçe Örnekleri, Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Devamını Oku

Avukat, Ağır Ceza Hukuku, Ağır Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Boşanma Hukuku, Hukuk Bürosu, Hukuk Büroları

Başlıca Çalışma Alanlarımız

CEZA HUKUKU HUKUKU Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz, Tutuklamaya itiraz başvurusu, Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli Devamını Oku