KASTEN ÖLDÜRME SUÇU AVUKATI

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU Kasten öldürme suçu, ceza kanunumuzun 81. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçu, bir başkasının hayatını kasten sonlandırmak suretiyle işlenen bir suçtur. Kasten öldürme suçunun temel şekli ve nitelikli hallerini ayrı ayrı açıklamak önem arz etmektedir. Öncelikle ilgili Devamını Oku

KASTEN YARALAMA SUÇU AVUKATI

KASTEN YARALAMA NEDİR? Kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler, Ceza kanunumuzun 86-87 ve 88. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunumuzun 86. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkralarında kasten yaralama suçunun basit hali düzenlenmişken, 3. Fıkrasında kasten yaralama suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Kanunumuzun 87. Maddesinde, Neticesi Devamını Oku

EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA SUÇU

EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA SUÇU Kasten yaralama suçunun temel hali, Ceza Kanunumuzun 86. Maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre; “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar Devamını Oku

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

Dosya No: … Esas Temsil Edilen (Davacı) : .. Vekili : Av. Hasan Basri SARI Konu : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunulmasıdır. Açıklamalar : Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında, davacının avukatlık vekalet ücretimizi ödememesi sebebi ile gördüğümüz lüzum üzerine davacı Devamını Oku

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

….. NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE (Gönderilmek Üzere)….. .. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SORUŞTURMA NO: … SANIK : … MÜDAFİİ : Av.Hasan Basri SARIFeritpaşa, Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/Konya KONU : Müvekkil hakkında verilmiş olan .. Sulh Devamını Oku

Temyiz Kanun Yolundan Feragat Dilekçesi Örneği

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. EsasKARAR NO: …… Karar TEMYİZ KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDENDAVALI-KARŞI DAVACI : …. VEKİLİ : Av. HASAN BASRİ SARI DAVACI-KARŞI DAVALI : ….. VEKİLİ : ….. KONU : Temyiz kanun yolundan FERAGAT ettiğimize Devamını Oku

Tehdit &Hakaret Suçları Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

MÜŞTEKİ : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301,Selçuklu/Konya ŞÜPHELİLER : ….. KONU : Müvekkile karşı TCK’nın 106/1-2(c) ve 125. maddeleri uyarınca işlenmiş olan Tehdit ve Hakaret suçları kapsamında şikayetlerimizin sunulmasından Devamını Oku

Tanık Listesi Sunma Dilekçesi Örneği

KONYA .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : … TANIK LİSTESİ SUNANDAVACI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI KONU : Tanık listemizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen, mahkemenizce görülmekte olan dosya kapsamında tanık listemizi sayın Devamını Oku

Kasten Yaralama Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

DAVACI : … VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/Konya DAVALILAR : ……… DAVA DEĞERİ : 00.000,00 TL (fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla) KONU : Davalıların, Devamını Oku

İstinaf Kanun Yoluna Başvurmaktan Feragat Dilekçesi Örneği

KONYA .. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. EsasKARAR NO : …. Karar İSTİNAF KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDENDAVALI-KARŞI DAVACI : …….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI DAVACI-KARŞI DAVALI : …….. KONU : İstinaf kanun yoluna başvurmaktan feragat ettiğimize ilişkin Devamını Oku

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu İtiraz Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …. EsasKARAR NO : ….. Karar SANIK : …. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya MAĞDUR : …… SUÇ : Kadına Karşı Basit Yaralama KARAR TARİHİ : Devamını Oku

EL KOYMA KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DEĞİŞİK İŞ NO: .. D.İş İTİRAZ EDEN : ….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya KONU : El koyma kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibaret dilekçemizdir. TEBLİĞ TARİHİ : İşbu karar Devamını Oku

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …. EsasKARAR NO : .. Karar İSTİNAF BAŞVURUSUNDABULUNAN SANIK : ……. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301Selçuklu/KonyaSUÇ : ……. KARAR TARİHİ : ….. KONU : Konya .. Ağır Devamını Oku

Anlaşma Protokolü Neticesinde Çekişmeli Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

TARAFLAR: 1-….. 2-….. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı taraflar adına vekilleri olarak, Av. Hasan Basri SARI ile …., taraflararasında görülen ve Mahkemenizin .. Esas ve … Karar sayılı dosyasına ilişkin aşağıda belirtilenhususlarda taraf iradeleri doğrultusunda anlaşmışlardır. İşbu protokole göre; PROTOKOL MADDELERİ: Devamını Oku

METAMFETAMİN, ESRAR, EROİN, KOKAİN, EKSTAZİ, KENEVİR, SENTETİK HAPLAR VE KULLANIM SINIRLARI

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA (TCK:m 191), UYUŞTURUCU MADDE SATMA (TCK:188) SUÇLARI? Bu makalemizde; ülkemizde sıklıkla kullanılan ve satılan uyuşturucu maddelerine, türlerine ve isimlerine, kişisel kullanım sınırlarına ve kullanma-satma ölçütlerine yer vereceğiz. Ancak öncelikle Ceza Kanunumuzun 188 ila 191. Maddeleri arasında düzenlenen Devamını Oku

TAZMİNAT AVUKATI – HAKSIZ KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

KONYA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DAVACI : ….. VEKİLİ : Av.Hasan Basri SARIFeritpaşa, Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVALI : T.C. Maliye Bakanlığı Konya Defterdarlığı KONU : Müvekkil …’nın, Konya .. Ağır Ceza Mahkemesi … E. Numaralı Devamını Oku

YENİ MALİK İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVA DİLEKÇESİ

KONYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI : KONU : TBK m. 351 ve sair hükümler kapsamında Kiralananın Yeni İktisap ve ihtiyaç sebebiyle tahliyesine Devamını Oku

VELAYETİN KALDIRILMASI VE VASİ TAYİNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : …. DAVALI : ….. VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUK: ….. DAVA KONUSU : Konya … Sulh Hukuk Mahkememsinin ….. Esas ve … Karar sayılı ilamı neticesinde Velayeti davalı anneye bırakılan küçüğün, velayetinin kaldırılarak, tarafımın (küçüğün Devamını Oku

UYUŞTURUCU KULLANMA VE KENEVİR EKME SUÇU İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DOSYA NO : ……. EsasKARAR NO : …… Karar İSTİNAF EDENSANIK : ……… MÜDAFİİ : Av. Ferdi DEMİRFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. SUÇ : 2313 sayılı Kanuna Aykırılık KARAR TARİHİ : …… Devamını Oku

TAPU AVUKATI – TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : Av.Hasan Basri SARIFeritpaşa mah. Ulaşbaba cad. Mustafa Kaya İş Merkezi 24/301 Selçuklu/Konya DAVALI : TALEP KONUSU : Tapu İptali ve Tescil- Taşınmaz Bedel- Tazminat (Terditli Davadır) DAVA DEĞERİ : ……. TL Devamını Oku

SÜRE UZATIM TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. Esas, TALEPTEBULUNAN DAVALI : ……… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI TALEP KONUSU : Süre uzatım talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR : DAHA DETAYLI BİLGİ VE DANIŞMANLIK ALMAK İÇİN HBS HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU Devamını Oku

SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI ALACAK KALEMLERİNE İLİŞKİN BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : ……. DAVACI : ……… VEKİLİ : Av.Hasan Basri SARI KONU : Sözleşmeden Kaynaklı Zarar Kalemlerine İlişkin Beyan dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : Davacı sıfatıyla taraf olduğumuz Konya … Asliye Hukuk Mahkemesinin …. esas sayılı Devamını Oku

MİRAS AVUKATI – MİRASIN HÜKMEN REDDİ (REDDİ MİRAS) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DAVACI (Mirasçı) : … VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMURİS : ……. ÖLÜM TARİHİ : ….. DAVALILAR : ….. KONU : Mirasın Hükmen Reddine ve Tesciline Karar Verilmesi Talebimizden ibarettir. Devamını Oku

İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … HUKUK DAİRESİ’NE(Gönderilmek Üzere)KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …….. EsasKARAR NO: …….. Karar İSTİNAF KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDENDAVALI : ………. DAVACI : ……… KONU : İstinaf hakkımdan feragat istemimi içeren dilekçemdir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda Devamını Oku

SAHTE PLAKA KULLANMA (RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK) SUÇU İSTİNAF DİLEKÇESİ

DOSYA NO : …… EsasKARAR NO : …… Karar İSTİNAF EDENSANIK : ……… MÜDAFİİ : Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik KARAR TARİHİ : ……… KONU Devamını Oku

8. YARGI PAKETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8. YARGI PAKETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve “8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Devamını Oku

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA, TAŞIMA, SATIN ALMA & SİLAH TİCARETİ (KAÇAKÇILIĞI) SUÇLARI

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA, TAŞIMA, SATIN ALMA & SİLAH TİCARETİ (KAÇAKÇILIĞI) SUÇLARI Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, taşıma, satma veya satın alma suçları; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Uygulamada bu suçlar 6136 Sayılı Kanuna Devamını Oku

KENEVİR EKME SUÇU & CEZASI

KENEVİR EKİMİ NE İÇİN SUÇ SAYILIR? Kenevir bitkisi, her ne kadar endüstriyel amaçlı kullanılsa da, esrar elde etmek amacıyla da kullanılması sebebiyle ekimi yasaklanmıştır. Çünkü Kenevir bitkisi, esrarın etkin maddesi olan THC (Tetrahidrocannabinol) içermektedir. Kenevir ekimi, Tarım Orman Bakanlığı’nın iznine Devamını Oku

İNFAZ AVUKATI – KAPALI CEZAEVİ & AÇIK CEZAEVİNDE GEÇİRİLECEK SÜRELER VE KAPALIDAN AÇIĞA GEÇİŞ DURUMU

KAPALI CEZAEVİ & AÇIK CEZAEVİ FARKI Öncelikle Kapalı cezaevi ile Açık cezaevi arasındaki farka kısaca değinmek gerekirse;Kapalı cezaevleri; güvenlikleri en üst derecede olan, içten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan ve dışarıya temasa imkân vermeyen cezaevleridir. Kapalı cezaevlerinde tutulanların Devamını Oku

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE(Gönderilmek Üzere)KONYA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : ….. Esas SANIK : MÜDAFİİ : Av.Ömer Faruk Bayram & Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/Konya KONU Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNEKONYA DAVACILAR : ……… VEKİLLERİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVALILAR : ……. KONU : Dava konusu taşınmazlarda mevcut ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebidir.Dava değeri : 30.000.-TLOLAYLAR : Devamını Oku

Örgüte Üye Olma ( FETÖ) Suçlarında AİHM’nin Yalçınkaya-Türkiye Kararı ve AYM’nin İbrahim Er ve Diğerleri Kararı Doğrultusunda YARGILAMANIN YENİLENMESİ Dilekçe Örneği

KONYA …. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE ESAS NO : ….. EsasKARAR NO : …… Karar YARGILAMANIN YENİLENMESİTALEBİNDE BULUNAN SANIK : ……. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/Konya DAVA KONUSU : Mahkemenizin Devamını Oku

Cinsel İstismar Suçunda Mütalaaya Karşı Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

KONYA … AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. SSÇ : …. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya MAĞDUR : …. SUÇ : Şantaj, Çocuğun cinsel istismarı KONU : İş Devamını Oku

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

KONYA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. Esas BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZDA BULUNANDAVALI : ……… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24 Daire 301, Selçuklu/Konya DAVACILAR : ….. VEKİLLERİ : …… Devamını Oku

Fesih ve Tahliye Talepli İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : ….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMUHATAP : ….. KONU : İş bu belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshedilmek suretiyle yenilenmeyeceğine ve mecurun ihtiyaç sebebiyle tahliyesine ilişkin Devamını Oku

HAGB Kararından Sonra Hükmün Açıklanması Üzerine İstinaf Dilekçesi Örneği

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE (Gönderilmek Üzere) KONYA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: ….. Esas …. Karar ( HAGB Kararı) ….. Esas ( HAGB Kararının Açıklanması) İSTİNAF EDENMÜŞTEKİ : … VEKİLİ :Av. Hasan Basri Sarı SANIK : Devamını Oku

Kamu Arazisini (Hazine Malı) İzinsiz Kullanma Suçunda Mütalaaya Karşı Savunma Dilekçesi Örneği

KONYA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. Esas SANIK : …… MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/ KonyaMÜŞTEKİ : ……. SUÇ : Kamu Kurum veya Kuruluşları veya Devamını Oku

Kasten Yaralama Suçuna Karşı Savunma Dilekçesi Örneği

KONYA… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: …… Esas KATILAN SANIK : ……….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301,Selçuklu/KonyaKATILAN SANIK :…… KONU : İşbu dosyaya ilişkin savunmalarımızın sunulması ile müvekkilin BERAATİNE karar Devamını Oku

Mal Rejiminin Tasfiyesi & Katılma Alacağı Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO: …. CEVABA CEVAP SUNANDAVACI :…. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI :… KONU : Davacı sıfatıyla taraf olduğumuz işbu davada, davalı tarafın cevap dilekçesine Devamını Oku

Mal Rejiminin Tasfiyesi & Katılma Alacağı Davasında Cevap Dilekçesi Örneği

……….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NUMARASI : …… Esas CEVAP SUNANDAVALI : …… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI……. DAVACI : ……. VEKİLİ : …… KONU : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddi taleplerimizden ibarettir. Devamını Oku

Mal Rejimi & Katılma Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE ADLİ YARDIM TALEPLİDİR DAVACI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI : … KONU :Mal Rejiminin Tasfiyesi ile katılma alacağının Tahsili İsteminden İbarettir. Tedbir Talebimiz Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaMUHATAP : … KONU : …. yılının ….. ayından itibaren sözlü kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmakta olduğunuz meskenin Devamını Oku

Mazeret Dilekçesi Örneği

KONYA … AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO :… Esas DAVALI : ….. VEKİLİ :Av. Hasan Basri SARI DAVACI : …….. VEKİLİ :…… KONU : Mazeret dilekçemizden ibarettir. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda esas numarasını yazdığımız dosyanın ….. tarihinde yapılacak duruşmasına Sayın Devamını Oku

Tehdit Suçunda Basit Yargılama Usulünce Verilen Beraat Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

KONYA .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. EsasKARAR NO : …. Karar MÜŞTEKİ : ….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARI & Av. Ömer Faruk BAYRAMFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaSANIK : ……… Devamını Oku

Yağma Suçunda Mütalaaya Karşı Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …… Esas ESASA İLİŞKİN SAVUNMASUNAN SANIK : ….. MÜDAFİİ : Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVACI : K.H. KONU : İşbu dosya kapsamında mütalaaya karşı; Esasa ilişkin savunmalarımızın sunulması ile Devamını Oku

MUVAZAA NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (TBK m.19)

MUVAZAA NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( TBK m. 19 ) TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI; 1- İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN İPTAL DAVALARI 2- MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI Konuya girmeden önce şu ayrımı belirtmekte fayda görüyoruz. Uygulamada Tasarrufun iptali davaları iki farklı şeklide Devamını Oku

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İİK m.277-284 )

İCRA İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İİK m.277-284 ) TASARRUFUN İPTALİ DAVLARI; 1- İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN İPTAL DAVLARI 2- MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI Konuya girmeden önce şu ayrımı belirtmekte fayda görüyoruz. Uygulamada Tasarrufun iptali davaları iki farklı şeklide Devamını Oku

TANIMA TENFİZ AVUKATI – TANIMA & TENFİZ DAVALARI

TANIMA ve TENFİZ NEDİR? TANIMA;Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir hükmün ülkemizde de geçerli olmasının sağlanmasıdır. Zira bir yabancı devlet mahkemelerinde verilen hüküm yalnızca o ülkede geçerli olur. Söz konusu mahkeme hükmünün ülkemizde de geçerli olabilmesi ‘tanıma’ prosedürü Devamını Oku

TANIMA & TANIMANIN İPTALİ DAVALARI

TANIMA ve TANIMANIN İPTALİ DAVASI TANIMA DAVASI Tanıma; evlilik dışı doğan bir çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulmasıdır. Tanıma, geçmişe etkili kurucu yenilik doğuran tek taraflı bir hukuki işlemdir. Yani çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Devamını Oku

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davası; çocuğun nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda açılacak davadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, Devamını Oku

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Soybağının reddi; baba ile çocuk arasındaki geçerli olan babalık karinesinin bozucu yenilikdoğuran dava niteliğinde olan soybağının reddi davası yoluyla çürütülerek, böylece çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder . SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Bugün ki makalemizin Devamını Oku

Ziynet Alacağı Davası Cevap Dilekçesi Örneği

DOSYA NUMARASI : ……… Esas CEVAP SUNANDAVALI : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVACI : ……… VEKİLİ : ……. KONU : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddi Devamını Oku

Üçüncü Bir Kişiye Karşı Açılan ‘Kişisel Eşyanın İadesi-Ziynet Alacağı’ Davasına Cevap Dilekçesi Örneği ( Taraf Sıfatı Eksikliği)

DOSYA NUMARASI : …… Esas CEVAP SUNANDAVALI : …….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVACI : ……… VEKİLİ : …… KONU : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddi Devamını Oku

Trafik Kazası Nedeniyle İstinaf Başvurusu Dilekçe Örneği ( Kiralık Araç )

……… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE (GÖNDERİLMEK ÜZERE) ………ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : ….. DAVALI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya DAVACI : …….. KONU : Devamını Oku

Tehdit & Şantaj Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

MÜŞTEKİ :…… VEKİLİ : Av. Ömer Faruk BAYRAMFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya ŞÜPHELİLER : ….. KONU : Müvekkile karşı TCK’nın 106/1-2(c), 107/1-2, 148/2 maddeleri uyarınca işlenmiş olan Tehdit, Şantaj ve Yağma suçları kapsamında şikayetlerimizin Devamını Oku

Silahlı Tehdit Suçunda Savunma Dilekçesi Örneği

…….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : …. E. SANIK : ….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri Sarı MÜŞTEKİ : ….. VEKİLİ : ….. KONU : Savunma dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen sanık müdafii olarak taraf olduğumuz Devamını Oku

Örnek 14 Kapsamında İtirazın İptali ve Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İCRA DOSYA NO : …. DAVACI :……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaDAVALI : …. KONU : İtirazın iptali ve mecurun tahliyesi davasıdır. AÇIKLAMALAR : …. İcra Müdürlüğünün ……. sayılı Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

DOSYA NO: …….. Esas DAVALILAR : ….. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVACI : ……. VEKİLİ : …… KONU : Cevap dilekçemizin sunulmasıdır AÇIKLAMALAR : Mahkemenizde görülmekte olan dosyada davacı Devamını Oku

Nafaka Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

ESAS NO : …….. Esas CEVAP VERENDAVALI : …. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/KonyaDAVACI : …… KONU : Cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen davalı vekili Devamını Oku

Nafaka Arttırım Talebi Beyan Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : Esas DAVACI : ……. VEKİLİ : Av. Ömer Faruk BAYRAMFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya DAVALI :…. KONU : Yüksek enflasyon nedeniyle mevcut nafaka miktarındaki düşen alım gücünün bir nevi de olsa Devamını Oku

İtirazın İptali ve Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

DOSYA NO: ….. Esas CEVAP VERENDAVALI : ……… DAVACI : ………. KONU :İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davasına cevap dilekçesinin sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR : Davacı tarafından ……. İcra Dairesinin ……… Esas sayılı dosyası ile tarafıma genel haciz yoluyla haksız bir icra takibi başlatıldı. Devamını Oku

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlatılan İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

…….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : …… VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/KonyaDAVALI : ……. KONU : Menfi Tespit Davası (Takipten Sonra) AÇIKLAMALAR : Davalı ……. tarafından davacı Devamını Oku

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunu İşleyen Kişinin Tedavi Sürecinde Tekrar Uyuşturucu Madde Kullanması Nedeniyle Yapılan Yargılamada İnfazın Durdurulması Talebi Dilekçe Örneği

DOSYA NO : …. E.KARAR NO : …… K. TALEPTE BULUNANHÜKÜMLÜ : ….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301 Selçuklu/KonyaSUÇ : Uyuşturucu madde kullanmak SUÇ TARİHİ : ….. HÜKMÜN KESİNLEŞMETARİHİ : Devamını Oku

HAGB(Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Kararına İtiraz ve Müşteki Sanığın Cezalandırılması Talepli Dilekçe Örneği

DOSYA NO: …… Esas …….. Karar HAGB KARARINA İTİRAZ EDENMÜŞTEKİ SANIK : …….. MÜDAFİİ : Av. Hasan Basri SARIFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş MerkeziNo:24/301, Selçuklu/KONYA KONU : …… Asliye Ceza Mahkemesi….. tarih,……. Esas …..Karar sayılı ilamı doğrultusunda müvekkile Devamını Oku

Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edilmesi Talepli Dilekçe Örneği

ESAS NO : …KARAR NO : …. DAVACI :…. VEKİLİ : Av. HASAN BASRİ SARI DAVALI : …. KONU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması talebidir. AÇIKLAMALAR ve TALEP: Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını, Devamını Oku

Mahkemeye Delil Listesi Sunma Dilekçe Örneği

DOSYA NO: …. E. DAVACI : ……. VEKİLİ : Av. Hasan Basri SarıFeritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/ 301, Selçuklu/KonyaDAVALILAR : ….. VEKİLİ : …….. KONU : Delil listemizin sunulmasından ibarettir. Yukarıda esas numarası verilen dosya Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE AÇILAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE AÇILAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI Muris Muvazaası açılacak tapu iptal tescil davaları ülkemiz en sık görülen dava türlerinden biridir. Genellikle muvazaalı yapılan işlemler neticesinde mirasçıların bir kısmı mirastan mahrum bırakılmak istenmektedir. Bu sebeple yapılan muvazaalı işlemlere Devamını Oku

İDARE AVUKATI – İDARE HUKUKU ve İDARİ YARGIDA İPTAL & TAM YARGI DAVALARI

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır İDARİ DAVALAR VE İDARİ DAVA TÜRLERİ İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı Devamını Oku

Yeni Doğan Çocukla Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçe Örneği

DOSYA NO : …… E. TALEPTE BULUNANDAVALI : …… DAVACI :…. KONU : Yeni doğan çocuğumla aramda kişisel ilişki kurulması talebimdir. AÇIKLAMALAR : Davalı ……. ile halihazırda evli olup boşanma arefesindeyiz. Sayın mahkemenizin …. Esas sayılı dosyası kapsamında derdest boşanma Devamını Oku

Basit Yargılama Usulünde Beraat Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

DOSYA NO :……. EsasKARAR NO : ……. Karar MÜŞTEKİ : …… SANIK : …….. SUÇ : Tehdit KONU : Mahkemenizce, …. Esas …… Karar Sayılı dosya kapsamında, basit yargılama usulüne göre verilen karara karşı itirazım ve sanığın genel hükümlere göre Devamını Oku

Basit Yargılama Usulünde Verilen Cezaya İtiraz Dilekçesi Örneği

DOSYA NO : …….. EsasKARAR NO : ……..Karar MÜŞTEKİ : ……. SANIK : …… SUÇ : Kadına Karşı Tehdit KONU : Mahkemenizce ….. Esas ……. Karar Sayılı dosya kapsamında, basit yargılama usulüne göre verilen karara karşı itirazım ve sanığın genel Devamını Oku

İŞ HUKUKU AVUKATI – İŞ DAVALARI & ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI

İŞ HUKUKU & ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Öncelikle iki görselle konuyu özetleyelim; İş hukukunda sıklıkla kullanılan terimleri tanımlamakta fayda var;İŞÇİ ?Bir iş Devamını Oku

TRAFİK KAZALARI AVUKATI – TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN DAVALAR ve SİGORTANIN SORUMLULUĞU

Trafik sigortası ile meydana gelen trafik kazalarının en azından maddi zararlarını biraz olsun gidermek amaçlanmıştır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası ile belirlenmiş şartlar çerçevesinde meydana gelen kazalardan doğacak tazminatı, sigorta limiti dâhilinde sigortacı karşılar. Bu sayede hem zarargören sigortalı hem de Devamını Oku

Velayete İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Velayete İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği, Bilirkişi raporuna nasıl itiraz edilir, Velayete ilişkin itiraz dilekçesi örneği.

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği , Nitelikli dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi nereye yapılır, savcılığa şikayet dilekçesi örneği…

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Esas Hakkında Savunma Dilekçesi Örneği , Esas hakkında savunma dilekçesi, Savunma dilekçesi nasıl yazılır.

Kooperatiften Haksız İhraç Nedeniyle Alacak Davası Dilekçe Örneği

Kooperatiften Haksız İhraç Nedeniyle Alacak Davası Dilekçe Örneği, kooperatiften haksız şekilde ihraç edildim nasıl dava açabilirim, kooperatif ihraç.

Hırsızlık Suçu Sebebiyle İstinaf Dilekçesi Örneği

hırsızlık suçu nedeniyle istinaf dilekçesi örneği, hırsızlık suçu nedeniyle verilen ceza nasıl istinafa götürülür. istinaf dilekçesi örneği.

TENKİS DAVASI

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır. Tenkis davasının konusunu, saklı payları ihlal eden ölüme bağlı tasarruflar ile kanunda belirtilen sağlar arası tasarruflar oluşturur.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALE-İ ŞUYU)

Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmaza birlikte malik olan kişilerin o malı anlaşarak paylaşamamaları nedeniyle paydaşlardan birinin dava açarak, malın paylaştırılmasını istediği davadır.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( TCK m. 235 ) NEDİR ? Fesat karıştırma, kişinin kendisine menfaat sağlamak maksadıyla devlet adına yapılan alım, satım ve yapım ihalelerinde hile, desise, tehdit, şiddet veya cebir gibi yollara başvurması şeklinde tanımlanmaktadır. İhaleye katılmak isteyen veya Devamını Oku

GASP / YAĞMA SUÇU AVUKATI – GASP / YAĞMA SUÇU

YAĞMA/ GASP ( TCK m. 148-150 ) NEDİR ?Yağma (gasp) suçu; zilyetliği bir başkasına ait olan taşınır (menkul) bir malın cebir veya tehdit kullanmak suretiyle alıkonması sonucunda oluşur. Yağma suçu, hem kişi özgürlüğünü hem de malvarlığı değerlerini hedefleyen en ağır Devamını Oku

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

PARADA SAHTECİLİK  ( TCK m. 197 ) NEDİR ? Halk arasında Kalpazanlık olarak da nitelendirilen parada sahtecilik suçu, kamu güvenliği sağlama amacı taşımaktadır. Parada sahtecilik suçunda suçla korunmak istenen hukukî değer kamu güveni iken, suçun konusu “memlekette ya da yabancı Devamını Oku