İDARE HUKUKU ?

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ ? 

1-) İPTAL DAVASI

2-) TAM YARGI DAVASI

 

HAKSIZ KAMULAŞTIRMA?