Konya Avukat, Konya Avukatları, Konya Ağır Ceza Avukatları, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya Boşanma Avukatı, Konya Boşanma Avukatları, Konya, Avukat, Avukatları, Telefon, Cep Telefonu

Miras Hukukunu Başlıca Konuları;

1. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
2. Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
3. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
4. Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
5. Mirasta tenkis davası,
6. Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
7. Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
8. Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Avukat Hasan Basri Sarı, Konya Avukat, Konya Ağır Ceza Avukatları, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya Boşanma Avukatı, Konya Boşanma Avukatları, Konya Hukuk Bürosu, Konya Hukuk Büroları

Konularında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri veriyoruz.